PLT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ PLT102 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 64 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Simge ÇELEBİ AYLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Histolojide kullanılan doku ve hücre takibi tekniklerinin tanımlanması ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla çözüm kaynaklı yaklaşım ilişkisinin kurulması.
Dersin İçeriği Histopatolojik doku takibininin organizmadan alınmasından mikroskopta izlenme aşamasına kadar tüm süreçlerin tanıtılması ve oluşabilecek hataların çözüm odaklı anlatılması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Helsinky Bildirgesini özümseyerek, deney hayvanlarıyla çalışma etik kurallarını sıralar. ÖÇ2: Histopatoloji laboratuvarlarında kullanılan mikroskopların teknik özelliklerini bilir. ÖÇ3: Hücre, doku ve organların farklı histopatolojik tekniklerle takibini ilişkilendirmeyi bilir. ÖÇ4: Kemik ve kan dokusunun özelliklerini ve doku takibini açıklar. ÖÇ5: Klasik ışık mikroskobu kullanmayı ve doku incelemeyi öğrenir. ÖÇ6: Histopatolojik doku takibi tekniklerini bilimsel ve araştırmacı bakış açısı ile değerlendirmenin önemini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Histoloji dersinin tanımı Histolojide kullanılan mikroskopların tanımlanması ve çalışma prensipleri
2. Hafta Çözünürlük kavramı ve ışık mikroskobunun kullanımı
3. Hafta Doku takibinin prensipleri
4. Hafta Dokuların fiksasyonu
5. Hafta Doku takip yöntemleri
6. Hafta Dokuların boyanması
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kemik dokusunun özellikleri ve doku takibi
9. Hafta Kan dokusunun özellikleri ve doku takibi
10. Hafta Kan hücreleri ve periferik yayma
11. Hafta ÜYTEM merkezleri ve infertilite
12. Hafta ÜYTEM uygulamaları
13. Hafta Doku takibinde karşılaşılacak problemler ve çözümleri
14. Hafta Preparat hazırlanmasında dikkat edilecek konular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Tıp Histolojisi (Prof Dr Meral Tekelioğlu) Genel Histoloji (Prof. Dr. Mukaddes Eşrefoğlu)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

1

5

2

1

5

5

5

1

5

1

5

2

0

0

2

4

4

1

5

5

4

4

1

3

1

3

3

0

3

0

0

4

1

ÖÇ3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

1

1

1

0

0

3

3

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

ÖÇ4

1

5

2

1

5

5

5

1

5

1

5

2

0

0

2

4

4

1

5

5

4

4

1

3

1

3

3

0

3

0

0

4

1

ÖÇ5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

1

1

1

0

0

3

3

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

ÖÇ6

5

5

5

4

5

5

5

5

5

1

1

1

0

0

3

3

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek