PLT105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HİSTOLOJİ PLT105 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 100 24 180 3 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Histopatolojik doku takibininin mikroskopta izlenme aşamasına kadar tanıtılması, hücre özelliklerinin anlatılması, insan organizmasındaki tüm dokuların tanıtılması ve histolojik teknik farklılıklarının tanıtılması.
Dersin İçeriği Histolojide kullanılan tekniklerin, hücre ve tüm dokuların tanımlanması, yapı ve fonksiyon ilişkisinin kurulması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- İnsan hücre ve dokularının invitro olarak korunmasını, takip edilmesini ve tanımlanmasını öğrenir. ÖÇ2- Hücre, doku ve organların histolojik yapı ve fonksiyonlarını ilişkilendirmeyi bilir. ÖÇ3-Histopatoloji laboratuvarlarında kullanılan mikroskopların teknik özelliklerini bilir. ÖÇ4-Klasik ışık mikroskobu kullanmayı ve doku incelemeyi öğrenir. ÖÇ5- Histopatolojik dokuları bilimsel ve araştırmacı bakış açısı ile değerlendirmenin önemini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta “Histoloji-Embriyoloji” dersinin tanımı Histolojide kullanılan mikroskopların tanımlanması ve çalışma prensipleri
2. Hafta IM’da Doku Takibinin Prensipleri
3. Hafta Dokuların Boyama Yöntemleri Sert Dokuların Takibi
4. Hafta Hücre Tanımı ve plazma zarı
5. Hafta Hücrenin sitoplazması, inklüzyonları ve organelleri
6. Hafta Hücre çekirdeği Hücre döngüsü, bölünmesi, apoptozis ve nekroz
7. Hafta Epitel dokunun yapısı, fonksiyonu ve türleri Örtü ve salgı epiteli
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bağ dokusunun yapısı ve bağ dokusu boyama teknikleri
10. Hafta Kıkırdak dokusunun yapısı ve doku takibi
11. Hafta Kemik dokusunun genel yapı özellikleri. Kemik dokusunun histolojik takip teknikleri
12. Hafta Kan dokusu Periferik yayma hazırlanması
13. Hafta Kas dokusu ve boyanma özellikleri.
14. Hafta Sinir dokusunun yapısal özellikleri ve nöropatolojik histoteknikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5