PLT110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KİMYA PLT110 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 62 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin teorik ve uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi açısından temel kimya bilgi düzeyini artırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Madde ve ölçüm ,atomun yapısı ve atom modelleri ,elementler, bileşikler, periyodik tablo ,kimyasal bağlar molekül ve molekül bileşikler,mol kavramı ve avagadro sayısı ,hesaplamalarda mol kavramının kullanılması, su kimyası,asit-baz-tuz ve tampon çözeltiler,kimyanın temel kanunları,molarite, normalite, molalite,çözeltiler, çözünürlük,gazlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğrenir. ÖÇ2.Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mesleki konular ile ilişkilendirmeyi öğrenir. ÖÇ3.Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğrenir. ÖÇ4.Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenir. ÖÇ5.Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazacak ve denkleştirebilir. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Madde ve ölçüm
2. Hafta Atomun yapısı ve atom modelleri
3. Hafta Elementler, bileşikler, periyodik tablo
4. Hafta Kimyasal bağlar
5. Hafta Molekül ve molekül bileşikler
6. Hafta Mol kavramı ve Avagadro sayısı
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Hesaplamalarda mol kavramının kullanılması
9. Hafta Su kimyası
10. Hafta Asit-baz-tuz ve tampon çözeltiler
11. Hafta Kimyanın temel kanunları
12. Hafta Molarite, normalite, molalite
13. Hafta Çözeltiler, çözünürlük
14. Hafta Gazlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Baki Hazer (1997); Genel Kimya, 4. Baskı. Akademi Ltd. Şti, Trabzon., A. Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç (2004); Genel Üniversite Kimyası, 7. Baskı. Alfa Yayınları, İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ-1

1

5

1

3

1

5

5

1

1

3

5

2

1

1

5

4

2

4

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

3

5

5

5

2

ÖÇ-2

1

5

1

3

1

1

5

5

1

2

3

5

1

1

1

5

5

1

3

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

5

5

2

ÖÇ-3

1

5

1

3

1

5

5

1

1

3

5

2

1

1

5

4

2

4

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

3

5

5

5

2

ÖÇ-4

1

5

1

3

1

1

5

5

1

2

3

5

1

1

1

5

5

1

3

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

5

5

2

ÖÇ-5

1

5

1

3

1

5

5

1

1

3

5

2

1

1

5

4

2

4

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

3

5

5

5

2

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek