PLT110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KİMYA PLT110 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 20 21 21 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Ders, bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyerek insan vücudunda gerçekleşen biyokimyasal olayların yorumlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, atomik yapı, mol kavramı, çözeltiler, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik, oksidasyon-redüksiyon. İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayları kavrayabilme, ÖÇ2-Sıvı çözelti hazırlama ve konsantrasyon dönüşümlerini sağlayabilme, ÖÇ3-Enerji dönüşümü üstüne bilgilenme, ÖÇ4-Antioksidan ve hastalık oluşma ilişkisini kurabilme, ÖÇ5-Aminoasitlerin sentezi ve önemini kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Canlılığın temeli, Organik kimyaya giriş
2. Hafta Atomik yapı-Mol kavramı,Molarite, Normalite,Dansite, Sıvı çözeltiler ve Konsantrasyon dönüşümleri I, Atomun yapısı ve bileşenleri
3. Hafta Atomik yapı- Mol kavramı, Molarite, Normalite,Dasite,Sıvı çözeltiler ve Konsantrasyon dönüşümleri II,Atomun yapısı ve bileşenler
4. Hafta Moleküllerin konfigürasyonu,uzaydaki üç boyutlu konumu , Optik izomeri,Enantiomer, yapısal izomeri I
5. Hafta Moleküllerin konfigürasyonu,uzaydaki üç boyutlu konumu , Optik izomeri, Enantiomer,yapısal izomeri II
6. Hafta Biyoenerjetik, Entalpi, Entropi kavramları.Reaksiyonların BioEnerjetik yönünden verimliliği (Endergonik, Egzergonik reaksiyonlar ), Enerjinin dönüşümü, Bağlanma enerjisi I
7. Hafta Biyoenerjetik, Entalpi, Entropi kavramları. Reaksiyonların BioEnerjetik yönünden verimliliği (Endergonik, Egzergonik reaksiyonlar), Enerjinin dönüşümü, Bağlanma enerjisi II
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kimyasal bağlar; Kovelent ve Nonkovalent bağların oluşumu,yıkımı,enerjetik verimi, Bağlanma yoluyla organic moleküllerin oluşumu I-II
10. Hafta Elektrofil, Nükleofil kavramı, Radikal oluşumu ve Serbest radikaller,Antioksidan sistem, Serbest radikal hasarı ile hastalıkların oluşumu I
11. Hafta Elektrofil, Nükleofil kavramı, Radikal oluşumu ve Serbest radikaller,Antioksidan sistem, Serbest radikal hasarı ile hastalıkların oluşumu II
12. Hafta Alkan, Alken ve Alkinler, Hidrokarbonlar, Fonksiyonel gruplar (Karbonil,Korboksil,Alkol,Aldehit,Keton vb.),Aromatik bileşikler. Eter, Ester grupları I
13. Hafta Alkan, Alken ve Alkinler, Hidrokarbonlar, Fonksiyonel gruplar (Karbonil,Korboksil,Alkol,Aldehit,Keton vb.),Aromatik bileşikler. Eter, Ester grupları II
14. Hafta Biyosferdeki azot döngüsü, Organik azot bileşikleri, Vertabralı canlılarda azotlu bileşiklerin metabolizması, aminoasitlerin sentezi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

3

 

5

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

2

1

5

 

 

5

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

1

5

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

1

4

5

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

5