PLT205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PATOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI II PLT205 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 28 100 38 180 2 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciler patoloji laboratuvarında rutin olarak yapmaları gereken işlemleri tanımlamayı ve uygulayabilmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: Makroskopiye gelen materyallerin özelliklerini tanır ÖÇ2: Doku takibini ve dekalsifikasyon işlemini yapar ÖÇ3: Özellikli dokuların oryantasyonunu ve doku gömme işlemini yapar ÖÇ4: Kesit alma ve frozen kesit alma işlemini tanımlar ÖÇ5: Rutin H&E boyamayı yapabilir ÖÇ6: Frozen boyama işlemini yapar ÖÇ7: Lam kapama işlemini yapar ÖÇ8: Solüsyon hazırlamayı yapar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikroskop kullanım prensipleri ve çözünürlük
2. Hafta Patoloji laboratuvarına gelen materyalin kabulü
3. Hafta Kaset içine yerleştirme
4. Hafta Özellikli dokuların organizasyonu
5. Hafta Doku takibi prensipleri
6. Hafta Doku tespit yöntemleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dokuların boyanması
9. Hafta Kapatma işlemi
10. Hafta Dekalsifikasyon
11. Hafta Frozen kesit alma ve boyama
12. Hafta Laboratuvar malzemelerinin dezenfeksiyonu
13. Hafta Arşiv ve depo kuralları
14. Hafta Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve korunma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Tıp Histolojisi (Prof Dr Meral Tekelioğlu) Genel Histoloji (Prof. Dr. Mukaddes Eşrefoğlu)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

5

1

3

3

5

5

5

4

0

4

1

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

1

4

3

3

ÖÇ2

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

4

1

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

3

4

3

3

ÖÇ3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

4

1

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

3

4

3

3

ÖÇ4

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

4

1

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

3

4

3

3

ÖÇ5

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

4

0

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

3

4

3

3

ÖÇ6

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

4

0

0

0

4

3

3

1

3

3

2

2

1

1

0

2

4

0

5

3

4

3

3

ÖÇ7

0

5

5

3

3

5

5

5

4

0

4

0

0

0

4

3

3

0

3

3

2

2

1

0

0

2

4

0

3

1

4

3

3

ÖÇ8

0

5

3

3

3

5

5

5

4

5

4

0

0

0

4

3

3

0

3

3

2

2

1

0

0

2

4

0

3

5

4

3

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek