PLT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL PATOLOJİ PLT101 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 122 20 10 180 2 6

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Yusuf ERSAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Hastalık durumlarında hücre, doku ve organlardaki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Patoloji, organ ve sistemlerde hastalık olarak ortaya çıkan yapısal değişiklikleri (morfoloji), fonksiyonel bozuklukları, bunların nedenlerini (etyoloji) ve oluşum mekanizmalarını (patogenezis) inceleyen bilimdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) HK-1 Patolojinin ne demek olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları HK-2 Mezun olduklarında kendilerinin bir patoloji laboratuarında neler yapabilecekleri ve ne gibi pozisyonlarda görev alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları HK-3 Biyopsi ve sitoloji materyalinin ne gibi işlemlerden geçerek incelebilir hale geldiği konusunda bilgi sahibi olmaları HK-4 Patoloji laboratuarında doku ve sitoloji örneklerinin nasıl saklanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları HK-5 Genel hastalık yapıcı etkenlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları HK-6 Hücresel adaptasyon mekanizmaları hakkında fikir sahibi olmaları HK-7 Temel immün mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmaları HK-8 Hemodinamik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmaları HK- 9 Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmaları HK- 10 Tümör biyolojisi hakkında fikir sahibi olmaları HK-11 Çevresel patoloji konusunda bilgi sahibi olmaları
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Patolojiye giriş ve laboratuar çalışma teknikleri
2. Hafta Hücre Zedelenmesi Apoptoz, Nekroz
3. Hafta Hücresel Adaptasyon Hücre içi birikimler
4. Hafta Akut inflamasyon
5. Hafta Kronik inflamasyon
6. Hafta Doku yenilenmesi ve tamir: Rejenerasyon, iyileşme ve fibrozis
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok
9. Hafta İmmün sistem hastalıkları, Genetik hastalıklar
10. Hafta Tümör İyi huylu ve kötü huylu tümörler
11. Hafta Tümör epidemiyolojisi
12. Hafta Tümör invazyon ve metastaz mekanizmaları
13. Hafta Çevresel hastalıklar
14. Hafta Çevresel hastalıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

4

2

2

3

4

3

5

4

1

4

2

1

1

2

2

5

1

1

3

4

2

1

4

1

1

3

0

5

5

4

5

2

ÖÇ2

5

5

5

4

2

4

5

5

5

4

4

2

1

2

2

1

5

1

5

3

3

2

1

2

1

1

2

0

4

4

3

4

3

ÖÇ3

2

4

2

2

3

2

3

2

4

1

5

5

5

1

4

2

1

5

1

5

5

4

1

4

5

1

3

0

5

5

4

5

2

ÖÇ4

5

5

5

4

2

1

5

1

5

4

2

2

2

2

3

1

4

2

5

2

2

3

1

2

2

1

2

0

4

4

3

4

3

ÖÇ5

1

4

2

2

3

4

3

4

4

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

1

1

4

1

4

1

1

3

0

5

5

4

5

2

ÖÇ6

2

5

5

4

2

2

5

5

5

4

2

2

4

2

3

5

2

2

5

2

2

3

1

2

2

1

2

0

4

4

3

4

3

ÖÇ7

5

4

2

2

3

1

3

2

4

1

5

5

5

1

4

2

1

5

1

5

5

4

1

4

5

1

3

0

5

5

4

5

2

ÖÇ8

2

5

5

4

2

4

5

1

5

4

4

2

2

2

3

1

4

2

5

3

2

3

1

2

2

1

2

0

4

4

3

4

3

ÖÇ9

2

4

2

2

3

2

3

4

4

1

5

1

1

1

4

4

1

1

1

3

4

4

1

4

1

1

3

0

5

5

4

5

2

ÖÇ10

1

5

5

4

2

1

5

5

5

4

2

2

4

2

3

1

4

1

5

3

3

3

1

2

1

1

2

0

4

4

3

4

3

ÖÇ11

3

4

2

2

3

4

3

2

4

1

1

5

5

1

4

2

5

1

1

3

4

4

1

4

1

1

3

0

5

5

4

5

2

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki Yok            1 Çok düşük        2 Düşük                 3 Orta       4 Yüksek       5 Çok yüksek