STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Yaz)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Kemal ÖZÖZLÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ameliyathane İşleyişinin Tanınması ve Anestezi Cihazının Hazırlığı ve Kontrolü
2. Hafta Oda hazırlığı
3. Hafta İlaç Hazırlanması ve Sıvı Hazırlanması
4. Hafta Monitörizasyon
5. Hafta Damar Yolu Açılması
6. Hafta Arter Hattı Hazırlanması
7. Hafta Sıvı Replasmanı
8. Hafta Aspirator Hazırlanması ve Kullanımı
9. Hafta Hava yolu Açıklığı Sağlanması ve Maske ile Havalandırma
10. Hafta Entübasyon
11. Hafta Nazogastrik Takılması
12. Hafta Hasta Pozisyon Kontrolü
13. Hafta Anestezi İndüksiyonu
14. Hafta Perfüzör Kullanımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi