ANS106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KLİNİK ANESTEZİ I ANS106 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 112 50 66 270 7 9

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciye; Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak ÖÇ2-Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak ÖÇ3-Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak ÖÇ4-Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak ÖÇ5-Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Preoperatif Değerlendirme ve Premedikasyon
2. Hafta Oksijen Tedavisi
3. Hafta Spinal ve Epidural Anestezi Periferik Sinir Blokları
4. Hafta Anestezi Esnasında Farkında Olma (Awareness) Ağrı Fizyolojisi, Postoperatif Ağrı Tedavisi
5. Hafta Uyanma Odası ve Hasta Takibi Aspirasyon ve Korunma, Aspirasyon Pnomonisi
6. Hafta İnvaziv Girişimler Şokta Anestezi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sıvı Elektrolit ve Elektrolit Dengesi Asit Baz Dengesi Sepsis
9. Hafta Böbrek Hastalıklarında Anestezi Anaflaksi Diyabetik Hastalarda Anestezi Karaciğer Hastalıklarında Anestezi
10. Hafta Solunum Sistemi Hastalıklarında Anestezi Kalp Hastalıklarında anestezi
11. Hafta Hipertansif Hastalarda Anestezi Kontrollü Hipotansiyon
12. Hafta Hematolojik Hastalıklarda Anestezi
13. Hafta Mekanik Ventilatörler ve Mekanik Ventilasyon Post Operatif Bakım
14. Hafta Kardiyopulmoner Canlandırma Pediatrik ve neonatal Canlandırma Yoğun Bakımda Anestezi ve Sedasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

5

4

3

5

5

4

4

4

5

3

4

4

5

4

3

0

3

4

4

5

3

2

4

5

4

4

2

3

2

0

3

4

2

3

ÖÇ2

5

4

3

5

5

4

4

4

5

3

4

4

5

4

3

0

3

4

4

5

3

2

4

5

4

4

2

3

2

0

3

4

2

3

ÖÇ3

5

4

3

5

5

4

4

4

5

3

4

4

5

4

3

0

3

4

4

5

3

2

4

5

4

4

1

3

2

0

3

4

2

3

Öç4

5

4

3

5

5

4

4

4

5

3

4

4

5

4

3

0

3

4

4

5

3

2

4

5

4

4

2

3

2

0

3

4

2

3

Öç5

5

4

3

5

5

4

4

4

5

3

4

4

5

4

3

0

3

4

4

5

3

2

4

5

4

4

2

3

2

0

3

4

2

3

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek