SHM103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZYOLOJİ SHM103 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 42 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Fizyolojinin amacı, yaşamın başlangıcı, gelişimi ve ilerlemesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri açıklamaktır. İnsan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler (karakteristikler) ve mekanizmalarla ilgilenir. Elde edinilen bilgi ve sonuçları mesleki derslerinde uygulamayabilmelerini amaçlamamaktadır
Dersin İçeriği Fizyoloji; canlının en küçük alt birimi olan hücreden itibaren doku, organ ve sistemlerin normal fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1 Canlının yapıtaşı olan hücrenin çalışma mekanizmasını öğrenmek. ÖÇ2. Dokuların ve organların çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ3. Organların oluşturduğu sistemlerin çalışma mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ4. Sistemlerin birbirleri ile olan ilişkileri hakkında karşılaştırma yapabilmelerini sağlamak. ÖÇ5. Hastalık durumlarında sistemlerin nasıl etkilendiği hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojiye giriş ve homeostazis
2. Hafta Hücre fizyolojisi ve vücut sıvıları
3. Hafta Sinir sistemi fizyolojisi
4. Hafta Kas fizyolojisi
5. Hafta Kan fizyolojisi
6. Hafta Dolaşım sistemi fizyolojisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Solunum sistemi fizyolojisi
9. Hafta Boşaltım sistemi fizyolojisi
10. Hafta Endokrin sistem ve metabolizma fizyolojisi
11. Hafta Sindirim sistemi fizyolojisi
12. Hafta Sinir sistemi ve duyu organları fizyolojisi
13. Hafta Egzersiz fizyolojisi
14. Hafta Egzersiz fizyolojisinin dolaşım, solunum, kas sistemlerine etkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yüksekokullar için fizyoloji ders kitabı Ankara Üniversitesi, 2005, ANKARA 2. Fiyoloji ders kitabı, Ethem Gelir, Mitat Koz, Gülfem Ersöz, Nobel Akademik Yayıncılık,5. baskı, 2013, Ankara 3.Fizyoloji Lippincott Görsl Anlatımlı Çalışma Kitapları, Robin E. Preston, Thad E. Wilson, Nobel Tıp Kitabevi, Çeviri Editörü: Ümmühan İşoğlu Alkaç, Ekim 2013, İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

5

0

0

0

3

3

0

3

0

0

0

4

3

0

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

5

3

0

0

3

3

0

3

0

0

0

4

3

0

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

5

3

0

0

3

3

0

3

0

0

0

4

3

0

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ4

5

0

0

0

3

3

0

3

0

0

0

4

3

0

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ5

5

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek