ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ING101 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Serap AY
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sağlık alanında kullanılan İngilizce dili ile ilgili metinsel ve iletişimsel kavrama becerilerini kazandırmaktır. Bu becerileri edinmekle sunulan temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin edinmiş oldukları becerileri mesleklerini ilgilendiren gerçek yaşam durumlarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi yetisi ve dil becerilerini (okuma, konuşma, dinleme ve yazma) kazandıracak bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca her bir ünite sağlık ile ilgili bir konu üzerinden tematik bir yaklaşımla öğrencileri bu becerileri edinmeye yönlendirir. Bu tematik yaklaşım mesleki İngilizce ( sağlık ile ilgili kelime ve günlük ifadeler) konularını içermekle birlikte, İngilizce 'de kendini yazılı ve sözlü ifade etme,dinleme ve okuma ve bunları analiz edebilme gibi bir çok temel dil becerisini de geliştirmeye yöneliktir. Hedef dil temel düzeyde öğretildiği için dersin içeriğinde, sözkonusu olan becerileri edinmeleri beklenen İngilizce dili öğrencilere ana hatlarıyla sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin bitiminde öğrenciler sağlık alanında kendilerini temel düzeyde ifade edebileceklerdir. Ayrıca bu derse katılmış olan öğrenciler günlük yaşantılarında özellikle de mesleki alanlarında etkili bir şekilde eğitim kurmaları için gerekli olan algısal ve üretimsel becerileri elde etmiş olacaklardır. Son olarak, öğrenciler alanlarında iletişim kurmak ve araştırma yapmak için gerekli olan kelime dağarcığına sahip olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, tanışma ve dersin tanımlanması
2. Hafta ÜNITE 1: WELCOME Dilbilgisi: kişi zamirleri/ ‘to be’ fiili: geniş zaman Kelime dağarcığı: /sağlık hizmeti ile ilgili meslek ve yer isimleri Okuma/ Dinleme: hastanede çalışan değişik meslek sahipleri ile ilgili kısa metinler okuma, kendini tanıtan kişileri dinleme. Konuşma/Yazma: kendini tanıtma+canlandırma
3. Hafta ÜNİTE 2: HUMAN BODY Dilbilgisi: İyelik (sahiplik) sıfatları /have got-has got Kelime dağarcığı: Vücut bölümleri, hastalıklar Okuma/ Dinleme: vücudun değişik bölümleri ile ilgili metinleri okuma ve dinleme /sağlık problemlerini konu olan diyalogları dinleme Konuşma/yazma: Çevremizdeki kişileri farklı sıfatlar kullanarak betimleme/ sağlık sorunları ile ilgili soru sorup yanıt verebilme/ sağlık sorununu dile getiren bir mesaj yazma
4. Hafta ÜNİTE 1(WELCOME) ve ÜNİTE 2 (HUMAN BODY) TEKRAR
5. Hafta ÜNİTE 3 EMERGENCY Dilbilgisi: işaret zamirleri (this/that), yetenek/yeterlilikleri ifade edebilme (can/can't) Kelime dağarcığı: ilk yardım çantası ve malzemeleri, sık kullanılan fiiller Okuma/ Dinleme: Sağlık meslekleri ile ilgili kısa metinler okuma Konuşma/Dinleme: bilgi edinme kartlarını kullanarak ilk yardım çantalarını betimleme.
6. Hafta ÜNİTE 4 DOCTOR's OFFICE Dilbilgisi: Geniş zaman ( olumlu/olumsuz/ soru cümleleri) Kelime dağarcığı: Günlük işler/ beden hareketleri ile ilgili fiiller Okuma/Dinleme: bir hemşirenin tipik bir günü üzerine metin okuma Konuşma/Yazma: Hafta sonu rutinleri ile ilgili bir paragraf yazma
7. Hafta ÜNİTE 3 (EMERGENCY) + ÜNİTE 4 ( DOCTOR'S OFFICE) TEKRAR
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta ÜNİTE 5-MEDICAL LAB Dilbilgisi: there is /there are / emir cümleleri (ve kibar istekler) Kelime dağarcığı: laboratuvar gereçleri , sık kullanılan eşdizimler Okuma/Dinleme: iki farklı tıbbi laboratuvarı traif eden kısa metini okuma/ hasta ile hemşire arasında geçen bir konumayı dinleme Konuşma/ Yazma: Resmi kullanarak verilen tıbbi laboratuvarı tasvir eden bir paragraf yazma.
10. Hafta ÜNİTE 6- OPERATING ROOM Dilbilgisi: Şimdiki zaman/ bağlaçlar: and, but , because Kelime dağarcığı: Tıbbi ekipman, sık kullanılan sıfatlar Okuma/ Dinleme: şimdiki zamanda hastanede geçen bir metni okuma / bir doktorla ilgili paragrafları dinleyerek sıraya koyma Konuşma /Yazma: Bilgi edinme kartını kullanarak bir ileti yazma
11. Hafta ÜNİTE 5 MEDICAL LAB + ÜNİTE 6 OPERATING ROOM TEKRAR
12. Hafta ÜNİTE 7-DIETICIAN Dilbilgisi: tavsiye dile getirme (should/shouldn’t) Kelime dağarcığı: dış görünüme ilişkin sıfatlar/ gıda çeşitleri Okuma/Dinleme: Farklı insanlarla ilgili tasvir metinleri okuma / Sağlıklı metinlerle ilgili kısa bir metin okuma Konuşma/Yazma: diyetisyen ve hasta arasında geçen bir durumu canlandırma
13. Hafta ÜNİTE 8- PHARMACY Dilbilgisi: Gelecek zaman kullanarak tahminde bulunma (simple future tense)/Geleceğe dair plan yapma (be going to future tense) Kelime dağarcığı: İlaç türleri/ Duyguları ifade etmede kullanılan sıfatlar Okuma/ Dinleme: Tıp alanı ile ilgili geleceğe dair tahminler yürüten bir metni okuma Konuşma/Yazma: Tıp alanın geleceği ile ilgili tahminlerde bulunma /Tıptaki gelecekte mümkün olabilecek gelişmeler ile ilgili kısa bir paragraf yazma .
14. Hafta ÜNİTE 7 DIETICIAN + ÜNİTE 8 PHARMACY -TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Step up for Medical English Starter
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisiPY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY13 PY14
ÖÇ1 5 4 5 5 5
ÖÇ2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
ÖÇ3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5
ÖÇ4 5 5 5 4 5 4
ÖÇ5 1 4 5 5 4 5 5 5 5


* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek