SEÇ205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLETİŞİM SEÇ205 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.İrem KÖROĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Sağlık profesyonellerinin iletişimin temel prensiplerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını temel düzeyde kavramaları ve beceri geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği İletişim tanımı ve kavramları, Konuşma, Dinleme ve Sözsüz iletişim yöntemleri, Sağlık iletişimi modelleri, hasta-sağlık profesyoneli ilişkileri ve medyada sağlık konularında temel bilgi ve becerilerin sunulmasını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ 1- Öğrenci iletişimin tanımı ve temel kavramlarını anlatır ÖÇ 2- Öğrenci iletişimde konuşmanın önemini anlar ve etkili konuşma yöntemlerini kullanır ÖÇ 3- Öğrenci iletişimde dinlemenin önemini anlar ve aktif dinleme yöntemlerini kullanır ÖÇ 4- Öğrenci sözsüz iletişimin önemini anlar ve sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır ÖÇ 5- Öğrenci sağlık profesyonelleri ve hastaların farklı beklentilerinin aralarında kurulması gereken iletişimdeki olumlu ve olumsuz rolünü açıklar ÖÇ 6- Öğrenci, farklı sağlık iletişimi modellerini ve uygulamalarını bilir ÖÇ 7- Öğrenci, medyada sağlık iletişimi kavramlarını bilir ve medyada sağlık programı tasarlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş - Ders Programı
2. Hafta İletişim - Tanımlar, Kavramlar I
3. Hafta İletişim - Tanımlar, Kavramlar II
4. Hafta Konuşma
5. Hafta Dinleme
6. Hafta Sözsüz İletişim
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi I
9. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi II
10. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi III
11. Hafta Sağlık İletişimi – Medyada Sağlık Kavramı ve Modelleri I
12. Hafta Sağlık İletişimi – Medyada Sağlık Kavramı ve Modelleri II
13. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme I
14. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sağlık İletişimi – Ruhi Selçuk Tabak –2006 – Literatür Yayıncılık Sağlık İletişimi ve Medya – İnci Çınarlı –2008 – Nobel Yayın Dağıtım Sağlık İletişimi – Temel Kavramlar ve Prensipler – Ayla Okay – 2007 – Mediacat Kitapları İletişim Bilgisi – Editör: Aysun Yüksel – 2007 – Anadolu Üniversitesi Yayınları Sağlık Psikolojisi:Giriş- Ülgen H.Okyayüz- Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ2

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ3

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ4

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ5

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ6

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

3

1

3

3

4

ÖÇ7

1

4

1

1

3

4

4

5

4

4

2

3

5

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

4

5

3

0

5

5

3

1

3

3

4

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek