ANS105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ ANS105 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 22 40 90 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenci, premedikasyonda, genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlayabilecek, uygulayabilecektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Premedikasyon ilaçlarını uygulama 2. Genel anestezik ilaç çeşitlerini uygulamak 3. Lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlamak 4. Kas gevşetici ilaç çeşitlerini uygulamak 5. Anesteziye İlave kullanılan ilaç çeşitlerini uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anesteziyoloji Tanımı ve Tarihçesi
2. Hafta Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler
3. Hafta Gaz Anestezikler
4. Hafta İntravenöz Anestezikler ve İntravenöz Anesteziklerin Antagonistler
5. Hafta Depolarizan ve Nondepolarizan Kas Gevşetici İlaçlar
6. Hafta Kas Gevşetici İlaçların Antagonistleri
7. Hafta Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hipotansif İlaçlar
10. Hafta Lokal Anestezik İlaçlar
11. Hafta Adrenarjik İlaçlar
12. Hafta Sedasyon Amacı ile Kullanılan İlaçlar
13. Hafta Preoperatif Anestezi Riskinin Belirlenmesi
14. Hafta Preoperatif Hazırlık ve Premedikasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ2

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ3

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ4

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ5

2

 

1

  

3

    

5

4

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek