ANS211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANESTEZİ UYGULAMA I ANS211 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 168 160 78 420 8 14

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirmekGenel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı yapmak ÖÇ2-Hastayı monitörize etmek,İndüksiyon uygulamak ÖÇ3-Hava yolu açıklığını sağlamak Endotrakeal entübasyon yapmak ÖÇ4-Alternatif hava yolu yöntemlerini uygulamakSantral kateterizsyona yardımcı olmak ÖÇ5-Genel anestezi uygulamasında anestezinin idamesini sağlamakMonitörden izlenim yapmak ÖÇ6-Genel anestezi uygulamasını sonlandırmak ÖÇ7-Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları takip ederek müdahale etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme
2. Hafta Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı
3. Hafta Hasta pozisyonları
4. Hafta Monitörizasyonu
5. Hafta Anestezi indiksiyonu
6. Hafta Hava yolu açıklığı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Endotrakeal entübasyon
9. Hafta Alternatif hava yolu yöntemleri
10. Hafta Santral kateterizsyon
11. Hafta Genel anestezinin idamesi
12. Hafta Monitörörizasyon izlemi
13. Hafta Genel anestezi uygulamasını sonlandırma
14. Hafta Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

1

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

4

3

4

0

4

4

2

3

ÖÇ2

5

5

5

4

5

5

5

3

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

4

3

4

0

4

4

2

3

ÖÇ3

5

5

5

4

5

5

5

3

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

4

3

4

0

4

4

2

3

ÖÇ4

5

5

5

4

5

5

5

3

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

4

3

4

0

4

4

2

3

ÖÇ5

5

5

5

4

5

5

5

2

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

3

3

4

0

4

4

2

3

ÖÇ6

5

5

5

4

5

5

5

3

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

3

3

4

0

4

4

2

3

Öç7

5

5

3

4

5

5

5

3

2

0

5

4

2

3

5

0

3

4

4

4

2

2

3

4

4

5

3

3

4

0

4

4

2

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek