ANS207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
REANİMASYON I ANS207 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 20 26 60 1 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak 2. Hasta bakımı yapmak 3. Vücut bakımı yapmak 4. Hastanın beslenmesini sağlamak 5. Mekanik ventilatörü kullanmak 6. Reanimasyon ünitesinde hasta takibi yapmak 7. Reanimasyon ünitesinde hasta transferi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Reanimasyon Ünitesinde İş Organizasyonu Yapmak
2. Hafta Pozisyon Değişikliği, Bası Yarası
3. Hafta Kanül / Kateter Bakımı
4. Hafta Stoma Bakımı, Endotrakeal Tüp Bakımı
5. Hafta Ağız Bakımı
6. Hafta Saç ve Vücut Bakımı
7. Hafta Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mekanik Ventilatörü Kullanma
10. Hafta Mekanik Ventilatörü Kullanma
11. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibİ
12. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibİ
13. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Transferi
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

           

4

3

5

 

ÖÇ2

           

4

3

5

 

ÖÇ3

           

4

3

5

 

ÖÇ4

           

4

3

5

 

ÖÇ5

           

4

3

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek