ANS207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
REANİMASYON I ANS207 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 56 30 6 120 4 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Esra ÖCAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak ÖÇ2-Hasta bakımı yapmak ÖÇ3-Vücut bakımı yapmak ÖÇ4-Hastanın beslenmesini sağlamak ÖÇ5-Mekanik ventilatörü kullanmak ÖÇ6-Reanimasyon ünitesinde hasta takibi yapmak ÖÇ7- Reanimasyon ünitesinde hasta transferi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Reanimasyon Ünitesinde İş Organizasyonu Yapmak
2. Hafta Pozisyon Değişikliği, Bası Yarası
3. Hafta Kanül / Kateter Bakımı
4. Hafta Stoma Bakımı, Endotrakeal Tüp Bakımı
5. Hafta Ağız Bakımı
6. Hafta Saç ve Vücut Bakımı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme
9. Hafta Mekanik Ventilatörü Kullanma
10. Hafta Mekanik Ventilatörü Kullanma
11. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibİ
12. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibİ
13. Hafta Reanimasyon Ünitesinde Hasta Transferi
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

5

5

4

1

2

3

1

5

4

2

0

4

4

4

2

2

2

4

5

2

2

1

1

2

4

3

0

3

4

0

5

4

3

3

ÖÇ2

5

5

4

4

2

3

1

5

4

2

0

4

4

4

3

2

2

4

1

0

2

1

1

2

4

3

0

3

4

0

3

4

3

3

ÖÇ3

5

5

4

4

2

3

1

5

4

2

0

4

4

4

2

2

2

4

1

0

2

1

1

2

4

3

0

3

4

0

3

4

3

3

ÖÇ4

5

5

4

4

2

3

1

5

4

2

0

4

4

0

2

2

2

4

1

0

2

1

1

2

4

3

0

3

4

0

3

4

3

3

ÖÇ5

5

5

4

4

2

3

3

5

4

2

0

4

4

4

2

2

2

4

4

0

2

1

1

2

4

3

4

3

4

0

5

4

3

3

ÖÇ6

5

5

4

4

2

3

3

5

4

2

0

4

4

4

2

2

2

4

2

0

2

1

1

2

4

2

0

3

4

0

3

4

3

3

Öç7

5

5

4

4

2

3

3

5

4

2

2

4

4

4

2

2

2

4

2

0

2

1

1

0

4

1

0

3

4

0

1

4

3

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek