SEC210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEC210 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan ALHAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Sağlık profesyonellerinin araştırma yöntem ve tekniklerinin temel prensiplerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını temel düzeyde kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Sağlık araştırmalarında kullanılan çalışma desenleri, veri toplama teknikleri, örneklem belirleme, Anket çalışması tasarlama, uygulama, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler ile raporlama, araştırma değişkenleri arası ilişkilerin analizi konularında temel bilgiler içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ 1- Öğrenci sağlık araştırmalarında kullanılan çalışma desenlerini açıklar ÖÇ 2- Öğrenci araştırma verilerinin toplanması yöntemlerini bilir ve uygular ÖÇ 3- Öğrenci araştırma için örneklem seçimi yöntemlerini bilir ve uygular ÖÇ 4- Öğrenci bir anket çalışması tasarlayabilir ve uygular ÖÇ 5- Öğrenci araştırma verilerini özetleyebileceği istatistik kavramları bilir ÖÇ 6- Öğrenci, araştırma verilerini özetleyebileceği grafik ve tabloları bilir ÖÇ 7- Öğrenci, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri istatistik yöntemler ile gösterir ÖÇ 8- Öğrenci, araştırma bulgularını bilimsel dil ile raporlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve program
2. Hafta Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Çalışma Desenleri I
3. Hafta Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Çalışma Desenleri II
4. Hafta Araştırmalarda Veri Toplanması
5. Hafta Uygulama: Anket Çalışması I
6. Hafta Uygulama: Anket Çalışması II
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Araştırmalarda Olasılık ve Örnekleme
9. Hafta Tanımlayıcı İstatistikler I
10. Hafta Tanımlayıcı İstatistikler II
11. Hafta Tanımlayıcı İstatistikler III
12. Hafta Uygulama: Veri Analizi I
13. Hafta Uygulama: Veri Analizi II
14. Hafta Araştırmaların Raporlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler- Osman Hayran 2012: Nobel Tıp Kitapevi *Dawson B, Trapp R.G. (2001)Basic and Clinical Biostatistics, McGraw-Hill. *Knapp T.R. (1996) Learning Statistics through Playing Cards, Sage
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

1

2

 

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ2

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ3

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ4

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

 

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ5

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ6

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ7

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

ÖÇ8

1

2

2

4

 

1

4

5

3

5

1

3

5

5

1

3

1

1

4

3

2

5

5

5

5

2

4

2

4

3

1

3

3

2

5

                                    

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek