SHM201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEK ETİĞİ SHM201 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 10 6 30 1 1

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr.Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek ÖÇ-2) Mesleki etik ilkelerine uymak ÖÇ-3) Hukuk ve hasta haklarını uygulamak ÖÇ-4) Doktor hasta ilişkieri ÖÇ-5) Mesleki yozlaşma ve sosyal sorumluluklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3. Hafta Etik sistemlerini incelemek
4. Hafta Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5. Hafta Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6. Hafta Meslek etiğini incelemek
7. Hafta Tıbbi deontoloji, tıbbi etik, hukuk kavramlarının karşılaştırılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Doktor – hasta ilişkilerinin türleri ve Hasta hakları ve etik kurul kavramları
10. Hafta Aydınlatılmış onam ve türler
11. Hafta Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
12. Hafta Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13. Hafta Bioetik kavramı
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

1

5

    

3

4

      

ÖÇ2

 

1

5

    

3

4

      

ÖÇ3

 

1

5

    

3

4

      

ÖÇ4

 

1

5

    

3

4

      

ÖÇ5

 

1

5

    

3

4

      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek