SHM201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEK ETİĞİ SHM201 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 10 6 30 1 1

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrencilere çalışma ortamlarındaki diğer sağlık çalışanları, hasta ve yakınları ile etik çerçevede etkin bir iletişim yeterliliği kazandırmak ve çalışma hayatındaki ahlaki ve hukuki kuralları bilerek, etik ilkelerle hareket etmelerini sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Etik, ahlak ve meslek etiği kavramlarının tanımları, toplumsal yozlaşma tanımı ve nedenleri, toplumdaki yazılı ve yazısız kurallar kavramı, Etik ve hukuk karşılaştırması. Deontoloji, sağlık çalışanları-hasta ilişkileri, hasta hakları, Aydınlatılmış onam kavram ve uygulamaları. Uygulamalı etik.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1- Etik ve ahlak kavramlarını bilir. ÖÇ-2- Mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular. ÖÇ-3- Hukuk kurallarına göre hasta haklarını uygular. ÖÇ-4- Doktor ve veya sağlık çalışanı -hasta ilişkilerinde etik kurallara uyar. ÖÇ-5- Mesleki ve toplumsal yozlaşmayı bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Etik ve Ahlak kavram tanımları, tarihçeleri.
3. Hafta Toplumdaki yazılı yazısız kurallar
4. Hafta Etiğe uygun davranmanın ve etik dışı davranışın sonuçları
5. Hafta Toplumsal Yozlaşma.
6. Hafta Hukuk ve Etik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Mesleki etiğin tanımı ve tarihçesi
9. Hafta Uygulamalı etik
10. Hafta Tıbbi deontoloji, tıbbi etik, hukuk kavramlarının karşılaştırılması
11. Hafta Doktor – Hasta ilişkilerinin türleri ve Hasta Hakları ve Etik Kurul Kavramları
12. Hafta Diğer Sağlık Çalışanları – Hasta ilişkileri
13. Hafta Aydınlatılmış Onam ve Türleri
14. Hafta Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ALGÜL Hüseyin, Osman ÇETİN, Mustafa ÖCAL, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İstanbul,1998 AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002 BAYDAR Tülay, Yönetim Etiğine Genel Bakış,Türk idare dergisi, Sayı:449,2005 BİLEN Mürüvvet, İnsan İlişkileri, Ecem Yayıncılık, Ankara, 2000 ÇAVUŞOĞLU Turgay, Etik DİNÇER Kurtuluş, Felsefe, Doğan yayıncılık, Ankara,2003 ERDEM Selman, Felsefe, İstanbul, 1999 KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 2000 KUBİLAY Serdar, Etik Daima, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 426–2003/4 NAZİK M. Hamil, Ateş BAYAZIT, İnsan İlişkileri ve iletişim, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2003 USLU Salim,İş Etiğinde Geleneği ve Yeniliği Harmanlayabilmek, Gorus:Ocak,2001 VAROL Ahmet, İnsan İlişkileri, M.E. B. Ankara,2004 YAMANLAR Emine, İnsan İlişkileri, İstanbul, 2004 WERNER İsabel, Çev; Vedat ÜNER, Liderlik ve Yönetim, İstanbul,1993
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

ÖÇ1

0

1

0

0

0

0

2

0

1

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

5

1

0

0

4

3

1

1

1

2

ÖÇ2

0

3

0

0

0

0

3

0

3

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

5

2

0

0

4

3

3

3

3

4

ÖÇ3

0

2

0

0

0

0

3

0

3

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

5

2

0

0

4

3

3

3

3

3

ÖÇ4

0

3

0

0

0

0

3

0

3

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

5

2

0

0

4

3

3

3

3

4

ÖÇ5

0

1

0

0

0

0

2

0

1

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

5

1

0

0

4

3

1

1

1

2

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek