SEÇ104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETME SEÇ104 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Bilge ŞENEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Önkoşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı “İşletme Yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak”
Dersin İçeriği İşletmenin tanımını, temel kavramlarını, amaçlarını, çevreyle olan ilişkilerini, çeşitlerini, kuruluş aşamalarını, kuruluş yeri seçimini, fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavratan bir derstir. Bununla birlikte temel işletmecilik ve girişimcilik anlayışını kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) İşletmenin(tüzel kişiliklerin) tanımını yapabilme ÖÇ-2) İşletme fonksiyonları tanımlayabilme ÖÇ-3) İşletme birim/organlarını/çeşitlerini belirtebilme ÖÇ-4) Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin tanımı ve ilgili temel kavramlar
2. Hafta İşletmenin amaçları, ekonomik yapı içindeki yeri ve çevre ile olan ilişkileri
3. Hafta İşletmelerin sınıflandırılması
4. Hafta İşletmelerin kuruluş çalışmaları
5. Hafta İşletmelerin büyüklüğü ve kapasitesi ve kapasite kavramları
6. Hafta İşletme fonksiyonlarının sıralanması
7. Hafta İşletme fonksiyonlarından yönetimin özelikleri, yönetim teorilerinin gelişimi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yönetimin temel fonksiyonlarından olan planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim arasındaki ilişkiler
10. Hafta Üretim, tanımı, özellikleri ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması
11. Hafta Pazarlamanın tanımı, önemi ve pazarlama anlayışı
12. Hafta Finansman ve Personel yönetimi fonksiyonlarının tanımı
13. Hafta Halkla ilişkiler ve muhasebe fonksiyonlarının tanımı, amaçları ve muhasebe çeşitleri. Araştırma ve geliştirme fonksiyonu ve nedenleri.
14. Hafta Halkla ilişkiler ve muhasebe fonksiyonlarının tanımı, amaçları ve muhasebe çeşitleri. Araştırma ve geliştirme fonksiyonu ve nedenleri.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel İşletme Bilgileri (Prof. Dr. İsmet Mucuk Türkmen Kitabevi,2001) Temel İşletmecilik Bilgisi (Prof. Dr. Güngör Önal, Türkmen kitabevi, 2001 İşletme Biliminin Temel İlkeleri ( Prof. Dr. Mümin Ertürk, Beta yayınları,2001)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

      

3

1

 

4

5

    

ÖÇ2

      

2

2

 

5

4

    

ÖÇ3

      

1

3

 

4

5

    

ÖÇ4

      

2

2

 

5

4