MYP227


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sistem Analizi ve Tasarımı MYP227 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
3 3 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, bilgi yönetimi alanındaki sistem tasarım becerilerine, geleceğin kullanıcıları ve/veya sistem analistleri olarak öğrencilerin bilgisayarla bütünleşik bir iş ortamında ele almaları gereken kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Bu ders, öğrencilere tasarım kavramları, metodolojileri, teknikleri ve araçları konusunda temel bilgilerle birlikte teknoloji tabanlı çözümlerle çözülebilecek iş problemlerini belirleme, bilgi sistemleri çözümlerine yönelik gereksinimleri belirleme ve sistemlerin uygulanmasına temel oluşturan tasarımlar geliştirmenin yanı sıra sistem analizlerinde güçlü bir temel sağlar.
Dersin İçeriği Bu ders, bilgi yönetimi alanındaki sistem tasarım becerilerine, geleceğin kullanıcıları ve/veya sistem analistleri olarak öğrencilerin bilgisayarla bütünleşik bir iş ortamında ele almaları gereken kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Bu ders, öğrencilere tasarım kavramları, metodolojileri, teknikleri ve araçları konusunda temel bilgilerle birlikte teknoloji tabanlı çözümlerle çözülebilecek iş problemlerini belirleme, bilgi sistemleri çözümlerine yönelik gereksinimleri belirleme ve sistemlerin uygulanmasına temel oluşturan tasarımlar geliştirmenin yanı sıra sistem analizlerinde güçlü bir temel sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin: ÖÇ.1: Sistem analizi ve tasarımının ilkelerini ve araçlarını anlamak; ÖÇ.2: Bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili çok çeşitli ve karmaşık problemleri çözmek; ÖÇ.3: Farklı büyüklüklerdeki sistemlerin analizini ve tasarımını yapmak; ÖÇ.4: İş modelleme ve gereksinim analizi yapmak; ÖÇ.5: Bir proje planlamak, yönetmek ve sunmak; ÖÇ.6: Tüm sistem geliştirme sürecine ilişkin tutarlı ve yapılandırılmış sözlü ve yazılı teknik raporlar/dokümantasyon hazırlamak ve teslim etmek; konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sistem, Roller ve Geliştirme Metodolojileri
2. Hafta Örgütsel Sistemlerin Anlaşılması ve Modellenmesi
3. Hafta Proje Yönetimi
4. Hafta Bilgi Toplama-Etkileşimli Yöntemler
5. Hafta Bilgi Toplama-Yalın Yöntemler
6. Hafta Çevik Modelleme ve Prototip Oluşturma
7. Hafta Veri Akış Diyagramlarını Kullanma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Veri Sözlüklerini Kullanarak Sistem Analizi
10. Hafta Süreç Özellikleri ve Yapılandırılmış Kararlar
11. Hafta UML Kullanarak Nesneye Yönelik Sistem Analizi ve Tasarımı
12. Hafta Etkin Girdi/Çıktı ve Veri Tabanı Tasarımı
13. Hafta İnsan Bilgisayar Etkileşimi
14. Hafta Doğru Veri Girişi Prosedürleri Tasarlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kenneth E. Kendall & Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design 9th Edition (2014) 2. John W. Satzinger, Robert B. Jackson & Stephen D. Burd, Systems Analysis and Design in a Changing World 7th Edition (2015) 3. Joseph S. Valacich & Joey F. George, Modern Systems Analysis and Design 8th Edition (2016)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ.1

PÇ.2

PÇ.3

PÇ.4

PÇ.5

PÇ.6

PÇ.7

PÇ.8

PÇ.9

PÇ.10

PÇ.11

ÖÇ.1

5

5

5

4

 5

5

2

3

 

3

 

ÖÇ.2

4

5

5

4

5

 

 

 

 

3

ÖÇ.3

4

5

5

4

4

2

 

3

 

ÖÇ.4

4

5

5

4

5

 

3

 

 

ÖÇ.5

4

5

5

4

5

 

 

 4

 

ÖÇ.6

4

5

5

4

5

2

3