MYI218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
E-TİCARET MYI218 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 41 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin elektronik ticaretin kavramlarını ve önemini kavraması yanında çeşitli E-ticaret araçlarını ilgili hukuksal boyutlarını da göz önünde bulundurarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bir e-ticaret web sayfası tasarımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilinçlendirmek ve öğrendiklerini yansıtacakları küçük bir proje tasarlatmak.
Dersin İçeriği E-Ticaret Faaliyetlerini Planlamak, İnternet Üzerinden Ticaret Yapmak, Hukuksal Açıdan E-Ticareti Yorumlamak, E-Ticaret Web Sayfalarını İncelemek, Temel Düzeyde E-Ticaret Web Sayfası Tasarlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1- E-Ticaret kavramını ve önemini ifade edebilir. 2- E-Ticaret araçlarını kullanabilir. 3- E-Ticaret faaliyetlerinin hukuksal boyutunu değerlendirebilir. 4- E-Ticaret web sayfasında kullanılan özellikleri tanıyabilir. 5- Temel düzeyde bir e-ticaret web sayfası tasarlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı - Beklentiler
2. Hafta E-Ticarete Giriş
3. Hafta E-Ticaretin Etkileri ve Uygulama Şekilleri
4. Hafta E-Ticaret Hazırlık Süreçleri
5. Hafta E-Ticaret Altyapısı ve Internet İlişkisi
6. Hafta Quiz 1 ve Quiz Sorularının Değerlendirilmesi
7. Hafta E-Ticaret için Web Sitesi Oluşturma Sürecinde Önemli Noktalar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta E-Ticarette Güvenlik Kavramı, Ölçütleri ve Tehditleri
10. Hafta E-Ticarette Operasyon ve Pazarlama Teknikleri
11. Hafta Quiz 2 ve Quiz Sorularının Değerlendirilmesi
12. Hafta E-Ticaret Hukuku
13. Hafta E-Ticaret ve Vergilendirme
14. Hafta Genel Tekrar ve Dönemin Değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Açıköğretim Fakültesi Elektronik Ticaret Kitabı, E-Ticaret El Kitabı (Melih Torlak), Yeni Başlayanlar İçin E- Ticaret E-Ticaret Girişimciliği İçin Temel Başvuru Kılavuzu (Ümit Büyükyıldırım)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

  5

  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

  4

  5

 

  4

 

 

 

 5

 

 

ÖÇ3

  5

  5

  

 

 

 

 

 

 

 

  5

ÖÇ4

 

  5

  

 

 

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ5

 

  5

  4

 

  4

 

 

 

 5