ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce II ING102 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 35 77 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklere odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. İngiliz dilinin temel yapısını kavrar. 2. Farklı zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturur. 3. Yeni kelimeler öğrenir. 4. Temel konularda diyaloglar oluşturur. 5. Temel düzeyde okuma, anlama ve yazma becerileri kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 7: Past
2. Hafta Unit 7: Past
3. Hafta Unit 8: Places
4. Hafta Unit 8: Places
5. Hafta Unit 9: Shopping
6. Hafta Unit 9: Shopping
7. Hafta Tekrar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Unit 10: Plans
10. Hafta Unit 10: Plans
11. Hafta Ekstra kaynaklar
12. Hafta Ekstra kaynaklar
13. Hafta Ekstra kaynaklar
14. Hafta Ekstra kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Speak Out Beginner 2nd Edition, Pearson Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

ÖÇ1

 

   

 

 

 

 

 

 3

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3