MYT130


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNLENDİRİCİLER MYT130 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - 30 - - 21 93 3 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı GÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersten edindiği bilgiler ile öğrenciler gerekli ortam sağlandığında; yönlendiriciyi ağda uygun yere kurarak, yapılandırmasını yapabilecek ve yönlendirici işletim sistemini tam olarak başlatarak, sorunsuz çalıştırabilecek ve yönlendiricide uygun yapılandırmayı yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği Ağ alt yapısını oluşturabilme, yerel alan ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) sistemlerini ve kablosuz ağları yönetebilme, ağ simülasyonu yapabilme, uygun Ethernet standartlarını belirleyebilme, ağ güvenliğini sağlayabilme, ağı alt ağlara bölebilme, yönlendiricileri yönetebilme, yönlendirme yapabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. İhtiyaca uygun ağ yapısını oluşturabilir. 2. Yerel Alan, Geniş Alan ve Kablosuz Alan ağlarını yönetebilir. 3. Yönlendirici bağlantılarını yapabilir. 4. Yönlendirici yazılımını başlatabilir. 5. Yönlendiriciyi ayarlayabilir. 6. Yönlendirme şeklini belirleyerek yapılandırma tanımlamalarını gerçekleştirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönlendiriciler dersinin tanımı, hedefler
2. Hafta Yönlendirici, LAN ve WAN’da Yönlendiricinin Rolü, Yönlendiricilerin Yapısı ve Bağlantıları
3. Hafta ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi) Yazılım İşletimi
4. Hafta Yönlendirici Komutları
5. Hafta Yönlendirici Yapılandırması
6. Hafta Yönlendirilmiş Protokoller
7. Hafta Yönlendirme Protokolleri(Statik Yönlendirme, Dinamik Yönlendirme), RIPv1, RIPv2
8. Hafta Router Static IP Konfigürasyonu
9. Hafta Yönlendirme Algoritmaları
10. Hafta CIDR - Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme (Classless Inter Domain Routing)
11. Hafta IGRP ve EIGRP Protokolleri
12. Hafta OSPF Routing Protokol Temelleri
13. Hafta BGP (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü)
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Çevrimiçi kaynaklar 2. Kitabın Adı: Bilgisayar Ağları ve İnternet (Computer Networks and Internets) • Yazarı: Dougles E. Comer • Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Rüya Şamlı – Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın • Baskı: 6. Basımdan Çeviri, Eylül 2016 3. Kitabın Adı: Network Sistemleri - Sistem Yöneticisinin El Kitabı • Yazarı: Hakan Koray Tutkun • Baskı: 3. Baskı, Ocak 2016 3. Kitap • Kitabın Adı: Bilgisayar Ağlarına Giriş Rehberi • Yazarı: Oğuz Erden – İrfan Cemal Nursaçan • Baskı: 1. Baskı, Eylül 2017 4.Cisco ders planı 5. Öğretim elemanın ders notları 6. Çevrimiçi diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 

4

5

5

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

5

 

 

 

5