MYP226


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ MYP226 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 0 0 71 113 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı GÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bilgi sistemlerinin güvenliğini teşkil eden esaslarla dersi alan öğrencileri tanıştırmaktır. Ders içeriğinde: Bilgi sistemlerinin unsurları, sistem güvenliğinde insan faktörü ve sosyal mühendislik saldırıları, ağ yapılarının temelleri ve saldırıya açık olası zayıf noktaları - savunma yöntemleri, zararlı yazılımlar - çalışma ve korunma yöntemleri, aktif - pasif saldırılar ve korunma yöntemleri, şifreleme (cryptography) ve şifreli iletişim yöntemleri, bilgisayar korsanları (Black Hat hackers- crackers) ve yasal bilişim güvenliği uzmanları (White hat hackers), organizasyon güvenliği politikalarının oluşturulması esasları, saldırı tespit - önleme sistemleri ve delillerden saldırganı takip yöntemleri konuları yer almaktadır.
Dersin İçeriği Bilişim ve bilgisayar güvenliği konuları, ögeleri ve süreçleri üzerinde durulacak ve ileri düzey bir güvenlik için uygulanması gerekenler adımlar anlatılacaktır. Bu sürecin sonunda, bilişim ve bilgisayar güvenliğine neden önem verilmesi gerektiği ve bilişim güvenliğinin temel anlamda nasıl oluşturulabileceği gibi sorulara cevaplar aranmaya gayret edilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Bilişim Güvenliği dersi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Bilişim sistemlerinin güvenlik kademelerini öğreneceklerdir. 2. Bilişim güvenliğinde insan faktörünün önemi ve sosyal mühendislik saldırıları konularında bilgi sahibi olacaklardır. 3. Sistem ağ yapıları, güvenlik açıkları, saldırı şekilleri ve koruma yöntemlerini öğreneceklerdir. 4. Zararlı yazılımlar ve bu yazılımlardan korunma şekillerini öğreneceklerdir. 5. Aktif ve pasif saldırı yöntemleri ve bunlardan korunma yöntemlerini öğreneceklerdir. 6. Şifreleme yöntemleri ve şifreli iletişim esaslarını öğreneceklerdir. 7. Bilişim korsanları ve faaliyet sebepleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 8. Bilişim güvenliği ile ilgili yasal ve gayri yasal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilişim Güvenliği Dersinin Tanıtımı, Hedefler
2. Hafta Bilişim Güvenliği Nedir? Nasıl Sınıflandırılır? “Hacking” Nedir?, “Hacker” Türleri Nelerdir?
3. Hafta Bilgisayar ve Erişim Güvenliği (Bilgisayara Giriş Güvenliği, Parola Güvenliği, Yazılım Yükleme ve Güncelleme, Dosya Erişimi ve Paylaşım Güvenliği, Yedekleme)
4. Hafta Saldırı Türleri Korunma Yöntemleri -1 / Kurumlarda Görülen Açıklar
5. Hafta Saldırı Türleri Korunma Yöntemleri -2
6. Hafta Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Korunma Yöntemleri-3
7. Hafta Vize
8. Hafta Bilişim Suçları
9. Hafta Siber Saldırı Yöntemleri ve Önlemleri
10. Hafta Saldırı Tespit Sistemleri-1
11. Hafta Saldırı Tespit Sistemleri-2
12. Hafta Şifreleme Bilimi ve Şifreleme Teknikleri-1
13. Hafta Şifreleme Bilimi ve Şifreleme Teknikleri-2
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ3

4

5

5

3

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ5

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ6

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ7

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5