MYT243


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM İYİLEŞTİRME MYT243 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 21 - - - 62 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı donanım, yazılım ve teknoloji becerileri dahil olmak üzere modern bilgisayar sistemlerinin tüm unsurlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere donanım ve yazılım güncellemeleri, sisteme donanım eklemek, sistem performansı artıcı yazılımlar tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bilgisayara giriş alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Bilgisayar sistem ve bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur. 2. Bilgisayar sistemine yönelik sorunları keşfetmek için gerekli araçları kullanmayı öğrenir. 3. Sisteme yönelik BIOS ayarlarını kullanmayı öğrenir. 4. Sorunları çözmek için sistem iyileştirme araçlarını kullanmayı öğrenir. 5. Bilgisayar sisteminin performansını artırmak için kullanılabilecek uygulamaları öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Ders Tanıtımı
2. Hafta Sistem ve Bileşenleri nedir?
3. Hafta Sistem İyileştirmede Bilgi Alanları (Sistemde Temiz Kurulum)
4. Hafta Sistem BIOS Ayarlarını İyileştirme
5. Hafta Sistem BIOS Ayarlarını İyileştirme
6. Hafta Sistem İçerisinde Gerçekleşen İşlemlerin Analizi
7. Hafta Sistem Performans İyileştirmeye Dönük Ayarlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sistemde Windows Kayıt Defteri (Registry)
10. Hafta Windows Sistem Özellikleri
11. Hafta Sistemi Korumak ve İyileştirmek İçin Gerekli Güvenlik Yazılımları
12. Hafta Sistem Performansını Ölçmek İçin Kullanılabilecek Araçlar Nelerdir? Gerekli Yazılımları Kullanarak Sistemin Performansının Ölçümünü Yapmak
13. Hafta İyileştirmelerin Muhtemel Maliyet Etkinliğini Analiz Etmek Sistem Performansını Artıran Bileşenleri Belirlemek, Kurulumunu ve Ayarlarını Yapmak
14. Hafta Sistem Güvenlik Seviyesinin Tespiti ve Güvenliğin Artırılması/İyileştirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Wolfgang W. Osterhage, Computer Performance Optimization: Systems - Applications – Processes (2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg) Çevrimiçi Kaynaklar Ders Sunuları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

4

5

 

 

 

 

 

 

4

3

ÖÇ2

 

4

5

 

4

 

 

4

 

 

 

ÖÇ3

5

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

4