MYT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
OFİS YAZILIMLARI MYT101 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 69 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Elif ŞENGÜN ÖZTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere ofis programlarının iş hayatındaki kullanım alanlarının tanıtılması yapılarak, çeşitli uygulamalar ve örnekler eşliğinde kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ofis paketi içinde yer alan uygulamalar tanıtılır ve örnek uygulamalar yapılır. Kelime işlemci uygulamasında menü yapıları ve kullanımı, nesnelerle çalışma, sayfa düzeni tasarımları, sunu uygulamasında ara yüz ve menü yapılarının kullanımı ve slayt işlemleri, elektronik tablo uygulamasında ara yüz ve menü yapıları kullanımı, biçimlendirme ve veri işlemleri, matematiksel ve mantıksal işlemler, grafik işlemleri ve veri analizi konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ofis paketinin ne olduğu ve iş hayatındaki yerinin öğrenilmesi 2. Kelime işlemci, tablo işlemci ve sunum uygulamalarının özellikleri ve kullanımlarının uygulanması 3. Kelime işlemci, sunu ve tablo işlemci uygulamalarının özelliklerini uygulayarak kullanır. 4. Sunu uygulaması ile etkili sunum hazırlama yöntemlerini kullanarak etkili bir sunu tasarlar. 5. Tablo işlemci uygulamasında gerekli fonksiyon ve formülleri kullanarak çeşitli hesaplamalar yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta Ofis yazılımlarına giriş
3. Hafta Kelime İşlemci Uygulaması Menü Yapıları ve Kullanımı
4. Hafta Kelime İşlemci Uygulaması Nesnelerle Çalışma
5. Hafta Kelime İşlemci Uygulaması Sayfa Düzeni
6. Hafta Sunu Uygulaması Arayüz ve Menü Yapıları Kullanımı
7. Hafta Sunu Uygulaması Slayt İşlemleri ve Örnek Uygulamalar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Elektronik Tablo Uygulaması Arayüz ve Menü Yapıları Kullanımı
10. Hafta Elektronik Tablo Uygulaması Biçimlendirme ve Veri İşlemleri
11. Hafta Elektronik Tablo Uygulaması Matematiksel ve Mantıksal İşlemler
12. Hafta Elektronik Tablo Uygulaması Grafik İşlemleri ve Veri Analizi
13. Hafta Elektronik Tablo Uygulamasında Veri Analiz Örnekleri
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynaklar • LibreOffice Getting Started • Calc Macros • AndrewMacro • Çevrimiçi diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

5