MYI230


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM HUKUKU MYI230 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Gülbahar Güler Boyraz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilişim hukuku dersinde, bilişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği hukuki sorunların ortaya konulması ve bu sorunlara yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla, öğrenciler, kişisel verilerin korunması, internet yayıncılığı yoluyla işlenen suçlar ve bunlarla mücadele, elektronik ve mesafeli sözleşmeler, internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler, e-devlet, e-ticaret hakkında bilgi edinmektedirler.
Dersin İçeriği Son yıllarda gözde bilim alanı tartışmasız bilişim teknolojileridir. Bu alandaki hızlı gelişme, hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilişim Hukukuna ilişkin temel hukuk kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olma. 2. Bilişim teknolojisinin gelişimine paralel ortaya çıkan hukuku belirsizlik ve boşlukları tespit edebilme. 3. E-Devlet olanak ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma ve bunlardan yararlanma. 4. Kişisel verilerin izinsiz toplanması, kullanılması ve başkasına verilmesi gibi durumlarda idari ve hukuki başvuru yollarını kullanabilme. Bilişim teknolojileri kullanılarak özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarının ihlaline karşı hukuki çözüm geliştirme becerileri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Hukukun tanımı, işlevi ve temel hukuk kavramlarının anlatılması. Bilişim Hukuku'na giriş. Bilişim Hukukunun temel kavramları ve kaynakları
2. Hafta Temel Ceza Hukuku Kavram ve ilkeleri, Suç ve suçun unsurları
3. Hafta Bilişim Suçları -Türk Ceza Kanunu'nda sayılan bilişim suçları
4. Hafta Bilişim Suçlarına devam ,Ceza ve Güvenlik Tedbirleri
5. Hafta Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar ,Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri
6. Hafta İşlenen Konuların Tekrarı ve emsal karar incelemeleri ,Güncel örnekler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İnternet yayıncılığında hukuki ve cezai sorumluluk. 5651 sayılı kanun temel terim ve kaynaklar ,Bilgi Teknolojileri Kurumu Hakkında Bilgilendirme
9. Hafta İnternet yoluyla işlenen suçlar ve bunlarla mücadeleye yönelik düzenlemeler(İnternet içeriğinin kaldırılması ve içeriğin engellenmesi )
10. Hafta İçeriğin Kaldırılması ve Erişim Engeli kararı verilebilecek haller -Örnek Yargı ve Kurum Kararlarının incelenmesi
11. Hafta İnternet Sujeleri ve Bunların Hukuki ve Cezai Sorumlulukları (Emsal yargı kararlarının incelenmesi)
12. Hafta Adli Bilişim ,Elektronik imza- Elektronik delil ( Bilgisayar ve Kütüklerde Arama ve El Koyma )İletişimin Tespiti ve Kayda alınması ,
13. Hafta E-Devlet ve Elektronik ticaret hakkında hukuki düzenleme ve yaptırımlar
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar PROF.DR. M. Volkan Dülger -Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku PROF.DE-R.MUHARREM Özen, ZEKİ Hafızoğulları - Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler ,Bölüm: Topluma Karşı Suçlar ,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5