ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE I ING101 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 3 3

Ders Sorumluları Okt. Elif ELYILDIRIM
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders, çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren tematik ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklerin ilişkilendirildiği belirli bir bağlamda odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır. Hedef dil temel düzeyde öğretildiği için dersin ana amacı öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak İngiliz dilinde iletişim kurmalarını sağlamak için onlara İngiliz dilinin ana hatlarını sunmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: İngiliz dilinin temel yapısının kavranması, ÖÇ2: Farklı zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturulması, ÖÇ3: Yeni kelimeler öğrenebilme, ÖÇ4: Temel konularda diyaloglar oluşturabilme, ÖÇ5: Temel düzeyde okuma, anlama ve yazma becerileri kazanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Ders içeriğinin sunumu ve açıklanması
2. Hafta Bağlam: Making contact Dilbilgisi: To be- affirmative and negative possessive adjectives questions Kelime Dağarcığı: Countries and nationalities Dinleme: Dialogues in a classroom Konuşma: Asking for personal information
3. Hafta Bağlam: Making contact Dilbilgisi: Possessive ‘s Kelime Dağarcığı: Family members Dinleme: Phone conversations Konuşma: On the phone Kelime Dağarcığı: Describing photos Okuma: Personal letter- talking about photos of family and friends Konuşma: Role-play: Describing a family Yazma: Capital letters
4. Hafta Bağlam: Daily routines Dilbilgisi: Present simple- affirmative and negative Kelime Dağarcığı: Verbs + noun collocations- everyday activities Dinleme: A person talks about her day Dilbilgisi: Present simple- questions adverbs of frequency Dinleme: Two people doing a questionnaire Konuşma: Asking and answering about weekend activities Kelime Dağarcığı: Dates, prepositions of time Okuma: Article: “Daily Life in Australia” Konuşma: Crossing cultures- our lives
5. Hafta Bağlam: Daily routines/similarities and differences Kelime Dağarcığı: Celebrations Dinleme: Special days Konuşma: Preferences Yazma: Greeting cards Dilbilgisi: Have got- all forms; have got and have Kelime Dağarcığı: Adjectives of appearance and personality order of adjectives
6. Hafta Bağlam: Similarities and differences Konuşma: Asking for and giving information Dilbilgisi: Articles(1): a/an, the for the second mention Dinleme: A person talks about his sons Yazma: A description Okuma: Article: “do you like your dog?” Yazma: Short text for a competition; e-mail linking words
7. Hafta Bağlam: Jobs Dilbilgisi: have to- all forms Kelime Dağarcığı: Jobs; Collocations connected with jobs Konuşma: Asking and answering about jobs Kelime Dağarcığı: Dictionary skills Okuma: Article: “A Circus with a difference!” Konuşma: Discussing Grant’s job
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bağlam: Jobs Dilbilgisi: Can/can’t for ability object pronouns Dinleme: Phone conversation about a job Konuşma: Talking about ability: Asking for and giving permission Kelime Dağarcığı: Jobs Dinleme: Interviews about jobs Yazma: Application form
10. Hafta Bağlam: Home Dilbilgisi: There is/there are- all forms some and any with countable nouns Kelime Dağarcığı: Rooms and furniture Okuma: Personal e-mail Konuşma: Talking about flats/houses Kelime Dağarcığı: Places outside Okuma: Extract from a novel: Anne’s House of Dreams Konuşma: Talking about a dream house Dilbilgisi: Articles (2): A,the, no article Kelime Dağarcığı: Prepositions of place; Furniture Okuma: Advertisement Dinleme: Phone conversation about renting a room Konuşma: Describing a room
11. Hafta Bağlam: Giving directions/food Kelime Dağarcığı: Directions Dinleme: Phone conversation; giving directions Yazma: Avoiding repetition Dilbilgisi: Countable/uncountable nouns Kelime Dağarcığı: Food Dinleme: Dialogues Okuma: Article: “Fortune Cookies”
12. Hafta Bağlam: Food (containers and prices) Dilbilgisi: How much/how many..? a lot of, not much, not many Kelime Dağarcığı: Containers and prices Konuşma: Asking and answering about habits, containers and prices Dinleme: Dialogues: buying food and drink Konuşma: Buying food and drink role-play: In the shop Yazma: Invitation
13. Hafta Bağlam: Past and the present Dilbilgisi: Past simple (1): to be and can Dinleme: A dialogue about famous people Konuşma: Asking and answering about your past Grammar: Past simple (2)- affirmative of regular irregular verbs, time expressions Okuma: Personal memories Yazma: A short text about 1990s
14. Hafta Bağlam: Past and the present Kelime Dağarcığı: Collocations about education Okuma: Website: Friends reunited Dinleme: Song: Wonderful World Konuşma: Discussing universities Dinleme: Dialogues: good and bad news Yazma: An e-mail to apologize Dilbilgisi: Past simple(3)- negative and question forms Kelime Dağarcığı: Inventions Dinleme: Quiz programme Konuşma: Asking and answering about your past
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ejder, İ., Çankaya, T. T, Şahin M., Kılıç D., Tarhangil, S., Erdem, Ö.,Demirkol, N., Uludağ, G., Hatipoğlu, E., Güzelbayram, Ş., (2009) I Has A Grammar, Turkey, Ufuk Üniversitesi Yayınları. Easles, F., (2012), Speakout Starter, England, Pearson Education Limited.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

PQ15

LO1

5

4

5

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

LO2

 

5

 

5

5

5

5

 

5

5

5

5

3

4

4

LO3

 

3

4

4

5

4

5

 

5

4

 

 

4

5

 

LO4

 

 

 

5

5

5

4

 

5

4

 

 

 

 

 

LO5

 

 

1

4

 

5

 

 

5

 

4

5

5

5

5