MYT116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MYT116 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 30 39 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Elif ŞENGÜN ÖZTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin temel tasarım programları hakkında bilgi sahibi olması ve bu programları etkin bir şekilde kullanabilir duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği - Bilgisayar destekli çizim programından SketchUp ile düzlemsel çizimlerle ilgili Kopyalama, Taşıma, Döndürme, Aynalama, Ölçek değiştirme, Köşe kırma, Köşe yuvarlatma, Paralel kopyalama, Çoklu çoğaltma, Taşıma, Hizalama, Yazı yazma, Ölçülendirme vb. düzenlemeler, - SketchUp uygulamasında FollowMe ve Offset özelliklerinin kullanımı, - Bilgisayar destekli çizim programının (TinkerCAD) çizim ekranının tanıtımı ve kullanılması - Bilgisayar destekli çizim programının (TinkerCAD) komutlarının uygulanma yöntemleri - Bilgisayar destekli çizim programında (TinkerCAD) nokta, değişik doğru parçalarını çizdirme, Geometrik düzlemsel çizimler (Dikdörtgen, Çember, vb.) - AutoCAD programında çizim arayüzünün tanıtımı ve örnek çizim uygulamaları - Flash animasyon uygulamasında Frame, Keyframe, Blank Keyframe, Motion Tween, Shape Tween gibi özelliklerin uygulamalı kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Görsel tasarım ve grafik tasarım kavramlarını öğrenmek 2. 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım arasındaki farkları ayırt etmek 3. 3 boyutlu tasarım ilkelerini uygulayarak çeşitli uygulama yazılımlarında tasarımlar geliştirebilmek 4. Animasyon hazırlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak 5. Temel tasarım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders, iş yükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme
2. Hafta Bilgisayar Destekli Tasarım uygulamalarından SketchUp uygulamasına giriş
3. Hafta Bilgisayar destekli çizim programından SketchUp ile düzlemsel çizimlerle ilgili Kopyalama, Taşıma, Döndürme, Aynalama, Ölçek değiştirme, Köşe kırma, Köşe yuvarlatma, Paralel kopyalama, Çoklu çoğaltma, Taşıma, Hizalama, Yazı yazma, Ölçülendirme vb. düzenlemeler
4. Hafta SketchUp uygulamasında FollowMe ve Offset özelliklerinin kullanımı
5. Hafta Bilgisayar destekli çizim programının (TinkerCAD) kurulumu, çalıştırılması ve çizim ekranının tanıtımı ve kullanılması
6. Hafta Bilgisayar destekli çizim programının (TinkerCAD) komutlarının uygulanma yöntemleri, nokta, değişik doğru parçalarını çizdirme, Geometrik düzlemsel çizimler (Dikdörtgen, Çember, vb.)
7. Hafta TinkerCad uygulamasında örnek çizimler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta AutoCAD çizim ekranının tanıtımı ve kullanılması
10. Hafta AutoCad özelliklerinin ve komutlarının uygulanma yöntemleri
11. Hafta AutoCad programında çeşitli örnek uygulamalar
12. Hafta Flash uygulaması ile Animasyon Tasarımına Giriş Frame, Keyframe, Blank Keyframe kavramları ve uygulamaları
13. Hafta Flash uygulaması ile Shape Tween, Motion Tween özelliği kullanımı ve animasyon tasarımları
14. Hafta Genel tekrar ve dönemin değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğrenciler, ders programının belirttiği konular dahilinde, öğretim elemanı tarafından uygun bulunan CAD yazılımı kitaplarını kullanabilmektedir. Ayrıca dersin yürütülmesine yardımcı olarak geliştirilen, web adresindeki (https://moodle.ufuk.edu.tr) kaynakları da kullanabileceklerdir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 5

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 5

 5

 5