MYP264


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler MYP264 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 31 115 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Bilgi teknolojileri ile ilgili güncel kavramları, özellikleri, insan hayatındaki rolünü, çağdaş bilişim sistemlerinin altyapıları ve uygulama alanlarını, bu sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında gerekli bilgi ve becerileri edindirmektir.
Dersin İçeriği Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve güncel kavramlar, ne olduğu, yapısı, kullanım alanları, dijital teknolojilerdeki gelişmeler ile iş dünyasının ve sosyal hayatın nasıl etkilendiği incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler; 1. Bilişim teknolojileri ile ilgili temel kavramları, iş dünyasında/organizasyonlarda nasıl kullanıldıklarını bilgi ve kavrama düzeyinde tanımlayabileceklerdir. 2. Çeşitli bilişim teknolojilerini uygulama düzeyinde kullanabileceklerdir. 3. Bilişim sistemlerini destekleyen altyapıların nasıl çalıştığını bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde öğreneceklerdir. 4. Güncel bilişim sistemi uygulamalarının neler olduğunu bilgi ve kavrama düzeyinde bileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilişim teknolojilerinde gelişmeler dersinin tanıtımı, hedefler ve temel kavramlara giriş
2. Hafta Temel Kavramlar, Bilgi, Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinin İnsan Yaşamına Etkisi
3. Hafta Bilgi ve Bilgisayar Okuryazarlığı
4. Hafta İnternet ve Bulut Teknolojileri
5. Hafta Taşınabilir Teknolojiler
6. Hafta Giyilebilir teknolojiler
7. Hafta 3 boyutlu yazıcılar ve kullanım alanları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
10. Hafta Özel Uygulama Yazılımları
11. Hafta Özel Uygulama Yazılımları
12. Hafta Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
13. Hafta Büyük Veri ve Anlamsal Web
14. Hafta Teknoloji ve Psikoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). Virtual reality technology. John Wiley & Sons. Evans, B. (2012). Practical 3D printers: The science and art of 3D printing. Apress. Furht, B. (Ed.). (2011). Handbook of augmented reality. Springer Science & Business Media. Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The semantic web. Scientific american, 284(5), 34-43.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

4

4

 

3

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3