MYG246


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KABLOSUZ AĞLAR VE MOBİL SİSTEMLER MYG246 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. İlayda YAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin Amacı; Kablosuz ağlar, uydu haberleşmesi, kullanılan elemanları, etkin kullanma şekilleri ve günümüzdeki uygulamaları, Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSM), Genel Paket Radyo Servisi (GPRS), TCP/IP (Transmission Control Protocol) protokolü ve çalışma yapısı, LMDS ve Kablosuz Uzak Bağlantı, Kablosuz Uygulama Protokolü WAP), Kablosuz Uygulama Modeli, Kablosuz Uygulama Ortamı (WAE) hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Derste; Kablosuz ağların çalışma prensipleri, fiziksel özellikleri, TCP/IP haberleşme protokolü, günümüzde kullanılan kablosuz ağ teknolojileri ve kablosuz ağların kurulma yöntemleri, Global Mobile Communication Systems (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), TCP/IP (Transmission Control Protocol) protocol and working structure, LMDS and Wireless Remote Connection , Wireless Application Protocol WAP), Wireless Application Model, Wireless Application Environment (WAE) örneklerle ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Kablosuz ağların çalışma prensipleri hakkında bilgi verir. 2-Kablosuz iletişimin arkasındaki fiziksel özellikleri açıklar. 3-Kablosuz LAN Sistemlerinin Mimari Yapısını bilir, 4-Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSM)ni öğrenir, 5-Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) hakkında bilgi sahibi olur, 6-TCP/IP (Transmission Control Protocol) protokolü ve çalışma yapısı hakkında bilgilenir, 7-LMDS ve Kablosuz Uzak Bağlantı 8-Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP)nü öğrenir, 9-Kablosuz Uygulama Modeli oluşturur, 10-Kablosuz Uygulama Ortamı (WAE) kurar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Hakkında Bilgi
2. Hafta Kablosuz LAN
3. Hafta Kablosuz LAN Teknolojileri
4. Hafta Kişisel Alan Ağları
5. Hafta Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları
6. Hafta Kablosuz LAN Sistemleri
7. Hafta Kablosuz LAN Sistemlerinin Mimari Yapısı
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSM)
10. Hafta Genel Paket Radyo Servisi (GPRS)
11. Hafta LMDS ve Kablosuz Uzak Bağlantı
12. Hafta Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP)
13. Hafta WAP Modeli
14. Hafta Kablosuz Uygulama Ortamı (WAE)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Final Sınavının % 20 sini oluşturmaktadır.
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) MEB.lığı KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ 481BB0005 2) Öğretim Elemanı Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

5

5

4

5

3

 

 

2

 

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

4

 

 

 

2

 

2

 

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

5

 

 

 

3

 

 

2

 

ÖÇ6

5

5

 

 

3

 

 

 

 

2

ÖÇ7

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

5

5

 

3

 

 

3

 

 

4

ÖÇ9

5

5

 

 

 

3

 

 

4

 

ÖÇ10

5

5

 

4

 

 

 

 

 

4