MYG126


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Son Kullanıcı Güvenliği MYG126 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 48 90 3 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı GÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, son kullanıcının karşılaşacağı güvenlik risklerini anlatıp gerekli çözüm yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Bilişim güvenliğinde insan faktörünün önemi ve sosyal mühendislik saldırıları konularında bilgi sahibi olacaklardır. 2. Zararlı yazılımlar ve bu yazılımlardan korunma yöntemlerini öğrenir. 3. İşletim sistemi güvenliğini sağlayabilir. 4. Siber saldırı, siber savaşlar ve siber güvenlik yöntemleri hakkında bilgi edinir. 5. Bilişim suçlarını öğrenir. 6. Şifreleme yöntemlerini öğrenir. 7. Ağ güvenliğini sağlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanımı, Amacı, Kapsamı
2. Hafta Güvenlik Nedir?
3. Hafta Kötücül (Malware) ve Casus(Spyware) Yazılımlar
4. Hafta Siber Savaşlar
5. Hafta İşletim Sistemlerinde Güvenlik
6. Hafta Bilişim Suçları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Şifreleme Bilimi ve Şifreleme Teknikleri-1
9. Hafta Şifreleme Bilimi ve Şifreleme Teknikleri-2
10. Hafta Sızma Belirleme
11. Hafta Virtual Private Network (VPN)
12. Hafta Biyometrik Güvenlik Araçları
13. Hafta E-Ticaret ve Güvenliği
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) %60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

 

 

4

 

5

 

 

 

4

4

ÖÇ2

4

5

5

 

5

 

3

3

 

 

ÖÇ3

 

4

5

 

5

 

3

 

 

 

ÖÇ4

 

 

4

 

5

 

 

3

3

 

ÖÇ5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

ÖÇ6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4