MYP215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I MYP215 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 40 29 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste internet ortamında çalışabilecek uygulama yazılımlarını geliştirebilecek kavramsal temellere ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak istemci tarafı uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste bilgisayar ve internete giriş ve temel kavramlar; internet uygulama mimarisi; HTML5 ve CSS temel kavramları; JavaScript: Betik programlamaya giriş, kontrol ifadeleri, fonksiyonlar, diziler ve nesneler konularını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilgisayar ve Internet ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Internet Uygulama Mimarisini açıklar. 3. HTM5 ve CSS ile ilgili temel kavramları açıklar. 4. JavaScript: Betik programlamayla ilgili temel kavramları (if else, while, atama komutları, for, switch, do whle, break, continue, parametreli / parametresi, değer döndüren / değer döndürmeyen, Tek boyutlu / İki boyutlu diziler, Math, String, Date, Document, Boolean, Number, vd. ) açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta Bilgisayar ve Internete Giriş ve Temel kavramlar
3. Hafta Internet Uygulamaları Mimarisi
4. Hafta HTML5'e Giriş ve Temel Kavramlar
5. Hafta CSS - Basamaklı Stil Sayfalarına Giriş ve Temel Kavramlar
6. Hafta JavaScript: Betik Programlamaya Giriş
7. Hafta Ara Sınav Odaklı Özet
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta JavaScript: Kontrol İfadeleri (if else, while, atama komutları)
10. Hafta JavaScript: Kontrol İfadeleri (for, switch, do while, break, continue)
11. Hafta JavaScript: Fonksiyonlar (parametreli / parametresi, değer döndüren / değer döndürmeyen)
12. Hafta JavaScript: Diziler (Tek boyutlu / İki boyutlu) ve Nesneler (Math, String, Date, Document, Boolean, Number, vd.)
13. Hafta Final Sınavı Odaklı Özet
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.     Deitel, P., Deitel, H. and Deitel, A. (2012). Internet & World Wide Web, How to Program, 5.th Ed. Pearson:Deitel & Associates, Inc. ISBN-13: 978-0-13-215100-9 2.     Dean , J. (2019). Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript. Burlington: Jones & Bartlett Publishers.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ-01PÇ-02PÇ-03PÇ-04PÇ-05PÇ-06PÇ-07PÇ-08PÇ-09PÇ-10
ÖÇ-111   55  1
ÖÇ-255   55  1
ÖÇ-333   55  1
ÖÇ-455   55  1
ÖÇ-544   55  1