MYOPYU


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA MYOPYU Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 150 44 250 4 10

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Can GÜLDÜREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; bir projedeki yönetim süreçlerinin oluşturulmasından itibaren, koordinasyon ve denetleme süreçlerindeki yeteneklerin kazandırılarak, projenin başarıyla tamamlanmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Proje yazımı ve proje yönetimindeki tüm süreçlerin uygulamalı olarak işlenmesi; bir Proje Yönetimi yazılımı olan ProjectLibre ile uygulamalı bir proje geliştirilmesi; proje yöneticilerine ProjectLibre ile plan oluşturma, proje işlerini küçük ve yönetilebilir aktivitelere bölerek izleme, kaynakları görevlere atama, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi konularında karar desteği sunma konuları uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Proje ve proje yönetimi süreçlerini bilir. - Proje dokümanını oluşturabilir. - Projeyi planlayabilir. - Projenin yürütülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi süreçlerini yönetebilir. - Project Libre' yi kurar. - ProjectLibre ile proje yöneticilerine plan oluşturur. -Proje işlerini küçük ve yönetilebilir aktivitelere bölerek izler. -Kaynakları görevlere atar. -Aşama takibi yapar. -Bütçe yönetimi gerçekleştirir. -İş yükü analizi yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje ve Proje Yönetimine Giriş
2. Hafta Proje Yaşam Çevrimi
3. Hafta Proje Yönetiminde Süreç Grupları
4. Hafta Proje Yönetiminde Bilgi Alanları
5. Hafta Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması
6. Hafta Zaman Yönetimi
7. Hafta Proje Grubunun Oluşturulması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Proje Bütçelemesi
10. Hafta Risk Yönetimi
11. Hafta Projenin Yürütülmesi
12. Hafta Kalite Yönetimi
13. Hafta Projenin İzlenmesi ve Kontrolü
14. Hafta Projenin Kapatılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Proje Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2980 • Ders Sunumları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ1 333233233
ÖÇ24555555255
ÖÇ32433233233
ÖÇ42433233233
ÖÇ555 3 32   
ÖÇ64555555255
ÖÇ7 3 5    33
ÖÇ8 3 5    33
ÖÇ9 3 5    33
ÖÇ10 3 5    33
ÖÇ112433233233