MYG231


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişim Etiği MYG231 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 36 120 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Buket TAŞKIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilişim alanında geçerli olan güncel etik ilkelere hakim olmak
Dersin İçeriği Bilişim etiğinin temel ilkelerinin öğrenilip tartışılması, uluslararası ve ulusal olarak bilişim etiği alanında çalışan kuruluşlar ve faaliyetleri, bilişim etiğinin psikoloji ile ilişkisi ders kapsamındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan öğrenciler; 1. Bilişim etiği ilkelerini öğrenir. 2. Bilişim sektöründe ve günlük hayatta karşılarına çıkabilecek etik sorunlara çözümler üretebilir. 3. Etik karar verme becerisini geliştirir. 4. Mesleki ve profesyonel etik kavramlarını öğrenir. 5. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki hakları öğrenir. 6. Bilişim ve psikolojinin ilişkisi üzerine bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders ve değerlendirme ile ilgili genel bilgilendirme
2. Hafta Ahlak felsefesi ve etik kavramı
3. Hafta Mesleki etik, profesyonel etik
4. Hafta Bilişim etiği tarihçesi
5. Hafta Dijital vatandaşlık
6. Hafta Bilgi toplumu ve e-devlet
7. Hafta Bilişim Sektöründe Güncel Etik Sorunlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Erişim
10. Hafta Gizlilik
11. Hafta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
12. Hafta Doğruluk ve Fikri Mülkiyet
13. Hafta Bilişim Ortamında Fikri ve Sınai Haklar
14. Hafta Teknoloji Bağımlılığı ve Psikoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Floridi, L. (1999). Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics. Ethics and information technology, 1(1), 33-52. Sandler, R. (Ed.). (2016). Ethics and emerging technologies. Springer. H. F. Odabaşı ve Ş. O. Leymun (Eds). (2019). Bilişim Etiği ve Güvenliği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

3

 

4

 

 

 

 

 

4

5

ÖÇ2

4

5

5

4

 

 

 

 

4

5

ÖÇ3

 

4

4

 

 

 

 

 

4

5

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

ÖÇ5

3

 

 

 

 

 

 

 

5

5

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5