MYG101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL MATEMATİK MYG101 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 10 48 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cebirsel işlemlerin ve bu işlemleri kullanarak mantıksal muhakeme yapılmasının öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders, bilgisayar programlama bölümüne uyumlu temel matematik bilgileri, fonksiyonlar, reel sayılar, olasılık ve geometri uygulamaları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenci ders sonunda; 1) Matematiksel işlemleri daha iyi kullanarak diğer derslerde de karşılaşacağı temel işlemleri daha iyi kavrar, 2) Konular arasında bağlantı kurar, 3) Gerek temel gerekse karmaşık problemleri çözerek öz güven sahibi olur, 4)Muhakeme yapabileceği genel bilgilere sahip olur ve bu bilgileri günlük hayata uyarlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kümeler, Sayı kavramları, Temel İşlem Yeteneği,
2. Hafta Basamak Kavramı
3. Hafta Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar
4. Hafta Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler
5. Hafta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler
6. Hafta I. ve II. Dereceden Denklemler
7. Hafta Cebirsel İfadeler ve Çarpanlarına Ayırma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Oran ve Orantı, Denklem Kurma
10. Hafta Yüzde – Faiz Hesaplamaları
11. Hafta İskonto Hesaplamaları
12. Hafta Fonksiyonlar
13. Hafta Temel Olasılık Teorisi, Permütasyon , Kombinasyon
14. Hafta Temel Geometrik Kavramlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Balcı, Sabahattin; “Meslek Yüksekokulları için Genel Matematik”. Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınları 7. Baskı, 2004. Ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

 5

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ2

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ4