MYT240


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İleri Ağ Yönetimi MYT240 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 - 30 - - 43 115 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı GÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersten edindiği bilgiler ile öğrenciler gerekli ortam sağlandığında; yönlendiriciyi ağda uygun yere kurarak, yapılandırmasını yapabilecek veyönlendirici işletim sistemini tam olarak başlatarak, sorunsuz çalıştırabilecek ve yönlendiricide uygun yapılandırmayı yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. İhtiyaca uygun ağ yapısını oluşturabilir. 2. Yerel Alan, Geniş Alan ve Kablosuz Alan ağlarını yönetebilir. 3. Yönlendirici bağlantılarını yapabilir. 4. Yönlendirici yazılımını başlatabilir. 5. Yönlendiriciyi ayarlayabilir. 6. Yönlendirme şeklini belirleyerek yapılandırma tanımlamalarını gerçekleştirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı, hedefleri
2. Hafta Yönlendirici, LAN ve WAN’da Yönlendiricinin Rolü, Yönlendiricilerin Yapısı ve Bağlantıları
3. Hafta ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi) Yazılım İşletimi
4. Hafta Yönlendirici Komutları
5. Hafta Yönlendirici Yapılandırması
6. Hafta Yönlendirilmiş Protokoller
7. Hafta Vize
8. Hafta IP Yönlendirme Protokolleri
9. Hafta Yönlendirme Algoritmaları
10. Hafta CIDR - Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme (Classless Inter Domain Routing)
11. Hafta İç Ağ Protokolleri-1: IGRP ve EIGRP Protokolleri
12. Hafta İç Ağ Protokolleri-2: IS-IS ve OSPF Routing Protokol Temelleri
13. Hafta Dış Ağ Protokolleri: BGP (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü)
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40%
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60%
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Çevrimiçi kaynaklar 2. Kitabın Adı: Bilgisayar Ağları ve İnternet (ComputerNetworks and Internets) • Yazarı: Dougles E. Comer • Çeviri Editörleri: Doç. Dr.Rüya Şamlı – Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın • Baskı: 6. Basımdan Çeviri,Eylül 2016 3. Kitabın Adı: Network Sistemleri - Sistem Yöneticisinin El Kitabı •Yazarı: Hakan Koray Tutkun • Baskı: 3. Baskı, Ocak 2016 3. Kitap • KitabınAdı: Bilgisayar Ağlarına Giriş Rehberi • Yazarı: Oğuz Erden – İrfan CemalNursaçan • Baskı: 1. Baskı, Eylül 2017 4.Cisco ders planı 5. Öğretim elemanınders notları 6. Çevrimiçi diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

3

 

4

5

 

 

4

4

4

 

ÖÇ2

 

5

4

5

 

 

4

4

4

 

ÖÇ3

 

4

4

5

 

 

4

4

4

 

ÖÇ4

 

 

4

5

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

 

5

5

5

 

 

4

4

4

5

ÖÇ6

 

5

5

5

 

 

4

4

4

5