MYG113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ MYG113 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 58 100 3 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Can GÜLDÜREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, siber güvenlik, bilgisayar ve ağ güvenliği konusunda temel bilgileri öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste siber güvenlikle ilgili temel kavramlar; siber saldırı ve türleri; siber güvenlik ve savunmanın önemi; şifre bilim ve şifreleme algoritmaları; kötü amaçlı yazılımlar ve analizi; bilgisayar, ağ ve mobil cihaz güvenliği; siber güvenlik farkındalığı ve farkındalık eğitimleri ile ilgili konular aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Siber güvenlik uygulamalarını öğrenir; 2. Bilgisayar güvenliğini sağlar; 3. Ağ güvenliğini sağlar; 4. Temel şifreleme yapılarını öğrenir; 5. Bilişim dünyasında karşılaşabileceği siber güvenlik sorunlarını tanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Siber güvenlikle ilgili temel kavramlar (tanımlar)
3. Hafta Siber saldırılar ve türleri
4. Hafta Siber güvenlik ve savunmanın önemi
5. Hafta Şifre bilim ve şifreleme algoritmaları (asimetrik, simetrik, hibrit)
6. Hafta Şifre bilim ve şifreleme algoritmaları (Sezar, Polialfabetik, Vernam, DES, AES vd.)
7. Hafta Ara Sınav Odaklı Özet
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kötü amaçlı yazılımlar ve analizi
10. Hafta Bilgisayar, Ağ ve Mobil Cihaz Güvenliği
11. Hafta Siber güvenlik farkındalığı
12. Hafta Siber güvenlik farkındalık ölçüm yöntem ve modelleri
13. Hafta Siber güvenlik farkındalığı oluşturma, farkındalık eğitimleri
14. Hafta Final Sınavı Odaklı Özet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Sağıroğlu, Ş. ve Alkan, M. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma Farkındalık ve Caydırıcılık, Ankara: Grafik-Ofset Matbaacılık Reklamcılık, ISBN: 978-605-2233-22-1. 2. Brooks, C. J., Grow, C. and Craig, P. (2018). Cybersecurity Essentials. ISBN-13: 978-1119362395
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ-01PÇ-02PÇ-03PÇ-04PÇ-05PÇ-06PÇ-07PÇ-08PÇ-09PÇ-10
ÖÇ-1 5555   55
ÖÇ-2  534   2 
ÖÇ-3  352   3 
ÖÇ-4 3      4 
ÖÇ-5 5525   22