ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce I ING101 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 0 0 0 0 35 77 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel İngilizce dilbilgisi kurallarının öğretimi doğrultusunda seviyeye uygun mesleki okuma ve yazma becerisi, kendini ifade edebilme, işitsel ve görsel materyali anlamlandırabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Temel İngilizce dilbilgisi, kelime öğretimi, seviyeye uygun metinleri okuma, anlama, seviyeye uygun diyalogları anlama ve cevap verme, seviyeye uygun yazı yazabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki kazanımları edinir: 1. Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını tanır. 2. Seviyeye uygun kelime bilgisini ve metinleri kavrar. 3. Seviyeye uygun diyaloglarda bulunur. 4. Seviyeye uygun kısa metinler yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Lead in Ünite 1: "Hello" Kendini tanıtma, "BE" fiili, İngilizce alfabe, ülkeler, meslekler Dinleme, Okuma: Havaalanında
2. Hafta Ünite 1: "Hello" Konuşma: Kişisel bilgi verme, ülkeni tanıtma Yazma aktivitesi: Kendini tanıtma Dinleme: BBC DVD: "Around the World"
3. Hafta Lookback Ünite 1, Ünite 2: "People" Aile, sayılar, okuma parçası (aile işi), sahiplik zamirleri Dinleme egzersizleri
4. Hafta Ünite 2: "People" Aile, hisler, öneride bulunma kalıpları BBC DVD: "Royal Wedding" Yazma aktivitesi: Hayatınızdaki beş kişiyi tanıtın.
5. Hafta Lookback Ünite 2, Ünite 3: "Things" Objeler, Bu, bunlar/O, onlar Dinleme egzersizi Renler ve kıyafetler Sahiplik bildiren 's takısı
6. Hafta Ünite 3 Bağlaçlar: Ve, Ama Yiyecek ve İçecek Restoranda sipariş verme, fiyat Dinleme egzersizleri BBC DVD: Francesco's Mediterranean Voyage
7. Hafta Lookback 3 Genel Tekrar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ünite 4: "Life" Geniş Zaman Bağlaçlar: Ve, Çünkü Dinleme egzersizi
10. Hafta Ünite 4: "Life" Geniş Zaman Günler, Edatlar, Saatler Dinleme ve Konuşma egzersizleri BBC DVD: Amish: A Secret Life
11. Hafta Lookback Ünite 4, Ünite 5: "Routines" Günlük rutin Konuşma ve dinleme egzersizleri Yiyecek Sıklık Zarfları
12. Hafta Ünite 5: "Routines" Otel hizmetleri, kelime Konuşma ve dinleme egzersizleri BBC DVD: "How to Feed Your Kids"
13. Hafta Lookback Ünite 5, Genel tekrar ve değerlendirme
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Speakout Starter, 2nd Edition England, Pearson Education Limited.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

 

   

 

 

 

 2

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 2