MYT121


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ağ Temelleri MYT121 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 28 36 120 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı GÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgisayar ağlarıyla ilgili genel bilgileri öğrenmek. Bilgisayar ağlarının altyapısını oluşturan ağ protokolleri ve ağ cihazları gibi teknolojileri tanımak, basit bir ağın kurulumu için gerekli teorik bilgiyi kazandırmak.
Dersin İçeriği Ağ temel kavramları, amaçları, veri iletimi, ağ topolojileri, sınıflandırılması, OSI modeli, ağ cihazları, ağ kabloları, ağ protokolleri, ağ adresleme, ağ ortamında paket iletimi, ağda paylaşım ve güvenlik
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler aşağıdaki konularda kazanım sahibi olurlar; 1. Ağ elemanlarını, ağ türlerini ve ağ topolojilerini tanımlamak, 2. OSI referans modeli ve katmanları hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Ağ cihazları, ağ adresleme konularını kavramak, 4. Ağda paylaşım ve güvenlik konularını açıklamak, 5. Ağ çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar ağları, tarihi gelişimi ve temel kavramlar
2. Hafta Ağ türleri
3. Hafta Ağ topolojileri
4. Hafta OSI Referans Modeli ve katmanları
5. Hafta Ağ cihazları
6. Hafta Ağ kabloları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ethernet Protokolü, CSMA/CD
9. Hafta IP sınıflandırma, altağlara bölme işlemleri (subnetting)
10. Hafta Altağlara bölme işlemleri
11. Hafta Ağ adresleme
12. Hafta Ağ adresleme
13. Hafta Ağda paylaşım ve güvenlik
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çevrimiçi kaynaklar • Google Classroom ders sunumları • Elektronik Kitaplar: CCNA, Cisco Press Kitaplar 1. Kitap • Kitabın Adı: Bilgisayar Ağları ve İnternet (Computer Networks and Internets) • Yazarı: Dougles E. Comer • Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Rüya Şamlı – Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın • Baskı: 6. Basımdan Çeviri, Eylül 2016 2. Kitap • Kitabın Adı: Network Sistemleri - Sistem Yöneticisinin El Kitabı • Yazarı: Hakan Koray Tutkun • Baskı: 3. Baskı, Ocak 2016 3. Kitap • Kitabın Adı: Bilgisayar Ağlarına Giriş Rehberi • Yazarı: Oğuz Erden – İrfan Cemal Nursaçan • Baskı: 1. Baskı, Eylül 2017
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ÖÇ1

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

ÖÇ4

 

4

 

5

 

 

 

3

 

4

ÖÇ5

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

ÖÇ6

 

5

 

5

 

 

 

3

4