ULT505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR ULT505 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 84 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası Finansal Kuruluşları öğrencilerimize bu kuruluşları tarihleri, fonksiyonları, örgütleri, yöneticileri, bugüne kadar faaliyetleri, kullandırdıkları krediler, kaynakları, Türkiye’nin bu kuruluşlarla ilişkileri açısından tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Ders, öğrencilerin incelenecek uluslar arası kuruluşlar ait hazırlayacakları sunumların sınıfta sunuşu ve tartışılması biçiminde yürütülmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarili olan ogrencilerin uluslararasi finansal kuruluslar ile ilgili elde edecegi kazanimlar sunlardir: 1. İncelenen kuruluşların dünyadaki yerlerini ve önemlerini kavrayabilme 2. Uluslararasi kuruluslarin fonksiyonlarını ve amaçlarına ulaşma derecelerini ogrenebilme 3. Uluslararsi kuruluslarin amaçlarını gerçekleştirememişlerse nedenlerini farketme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dünya Bankası (World Bank)
2. Hafta Uluslararsı Kalkınma Ajansı (International Development Agency IDA)
3. Hafta Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ( International Bank for Recontstruction and Development IBRD)
4. Hafta Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation IFC)
5. Hafta Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA)
6. Hafta Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi (International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID)
7. Hafta Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements BIS)
8. Hafta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Bank for International Settlements BIS)
9. Hafta Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank EIB)
10. Hafta Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank CEB)
11. Hafta 1 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ticaret ve Kalkınma Bankası (Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)
12. Hafta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Program UNDP)
13. Hafta Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial Development Organization UNIDO)
14. Hafta Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund IMF)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uluslararası Kuruluşlar ,S.Rıdvan Karluk,Beta Basım A.Ş.,İstanbul 2007 Uluslar arası İktisat:Teori Politika ve Uygulama,Güzem Yayınları ,İstanbul 2003
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

ÖÇ1

 

5

 

 

 

3

 

 

 

2

 

4

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

3

 

 

 

2

 

4

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

3

 

 

 

2

 

4

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek