ULT531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER ULT531 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 82 0 15

Ders Sorumluları Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Belirli bir alanda literatür araştırması ile konu hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu bilgilerin bir rapor haline getirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Yüksek lisans eğitim sürecinde işlenen konu ve sorunların bir öğretim üyesi denetiminde daha detaylı olarak çalışılmasını, bunu da literatür çalışması, derleme ve sunmayı kapsayan faaliyetler bu dersin içeriğidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- İncelenen konu ile ilgili kuramsal ve güncel çalışmaları kapsayan bir literatür çalışması yapabilme, 2- Güncel konularla ilgili olarak kuramsal bilgileri değerlendirebilme, 3- Güncel yaklaşım ve araştırmaları eleştirel değerlendirebilme, 4- Mesleki etik ilkeleri kavrayabilme 5- Bir araştırma önerisi raporu hazırlayabilme ve sunabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer konularının belirlenmesi
2. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
3. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
4. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
5. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
6. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
7. Hafta Rapor Hazırlama
8. Hafta Rapor Hazırlama
9. Hafta Rapor Hazırlama
10. Hafta Sunum
11. Hafta Sunum
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Sunum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, SeçkinYayınevi Aslan Ş., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Eğitim Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

ÖÇ1

1

5

5

5

5

5

5

3

2

2

5

1

5

ÖÇ2

2

5

5

5

5

5

5

4

3

4

5

2

5

ÖÇ3

1

5

5

5

5

5

5

3

4

3

5

2

5

ÖÇ4

2

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

2

5

ÖÇ5

2

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

5