SKP501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SKP501 Sağlık Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Neşe SONGÜR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık kurumları işletmeciliğinde önemli olan ve sağlık kurumları yönetimi öğrencilerinin sağlık sistemi ve sağlık kurumlarını yakından tanımalarına imkan sağlayan bir bakış açısını kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Sağlık işletmeleri ve sağlık sisteminin ele alındığı sağlık işletmeciliğini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- herhangi bir sağlık işletmesi için vizyon ve misyon belirleyebilme, 2- Türk sağlık sisteminin yapısına hakim olma, 3- sağlık işletmelerinin yönetiminde gerekli finans, pazarlama ve insan kaynaklarının önemini kavrayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programı seçme amacının öğrenilmesi, program ve uygulamalar hakkında bilgilendirme
2. Hafta Örgüt nedir? Misyon nasıl tanımlanır? Vizyon nedir? Nasıl tanımlanır? Çeşitli sağlık kurumlarının misyon vizyon tanımlarının tartışılması
3. Hafta Sağlık işletmeciliğinin tarihsel gelişimi
4. Hafta Sağlık kurumları işletmeciliğinde temel kavramlar
5. Hafta Sağlık hizmetleri ve Türk Sağlık Sistemi
6. Hafta Sağlık kurumlarında çevrenin analizi
7. Hafta Sağlık kurumlarında işletmecilik faaliyetlerinin tanımlanması, yürütülmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sağlık kurumlarında yönetimin ele alınması
10. Hafta Sağlık kurumlarında finansal yönetimin uygulanması
11. Hafta Sağlık kurumlarında pazarlamanın alanlarını belirleme
12. Hafta Sağlık kurumlarında insan kaynaklarının öneminin ele alınması
13. Hafta Hastane yönetim organlarının kuruluşları ve görevlerinin değerlendirilmesi
14. Hafta Hastane İşletmeciliğine ilişkin Türkiye uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -BOWLING, A. (1991). Measuring Health. OpenUniversity Press, Milton Keynes. -KAVUNCUBAŞI, Ş. YILDIRIM, S. (2010).Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal -SEEDHOUSE, D. (1986). Health: TheFoundations for Achivement. John Wiley &Sons. Ltd., England.Yayını, No. 680
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

        

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

2

 

 

5

4

 

 

 

 

ÖÇ2

5

2

 

 

5

5

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

 

5

5

5

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek