İŞL508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ İŞL508 Sağlık Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Leyla GÖDEKMERDAN ÖNDER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin genel pazarlama bilgilerini alarak pazarlama stratejileri ve pazarlama araştırmaları derslerine hazırlanması amaç edinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, pazarlama yönetimi ve ilgili temel kavramları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıma, 2- İşletme fonksiyonları ile pazarlama fonksiyonu arasındaki ilişkileri irdeleyebilme 3- Pazarlama araştırma ve uygulamalarına ilişkin alt yapıya sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi
2. Hafta Pazarlama çevresi
3. Hafta Stratejik pazarlama planlaması
4. Hafta Tüketici pazarları ve tüketici davranışları
5. Hafta Endüstriyel pazarlar
6. Hafta Pazar bölümlendirme ve konumlandırma
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Mamul kararları I
9. Hafta Mamul kararları II
10. Hafta Fiyat kararları
11. Hafta Dağıtım kararları
12. Hafta Tutundurma kararları
13. Hafta Hizmet pazarlaması
14. Hafta Seminer sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - KOTLER, Philip (2000) Marketing Managment, Prantice Hall, London - KORKMAZ Sezer, ESER Zeliha, ÖZTÜRK S. Ayşe, IŞIN F.Bahar (2010) Pazarlama , Siyasal Kitabevi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

        

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

5

 

 

2

 

3

 

 

ÖÇ2

4

4

5

 

 

2

 

3

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek