HUK 568


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstinaf Hukuku HUK 568 Özel Hukuk Tezsiz Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Kudret ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstinaf Hukuku ve konuya ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin lisansüstü düzeyde değerlendirilmesi
Dersin İçeriği İstinaf Hukuku'na ilişkin düzenlemeler ve benzer düzenlemelerle karşılaştırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -İstinaf Hukukuna ilişkin temel kavramlarını ayrıntılı olarak kavrayabilme - Muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi -Benzeri kurumlarla karşılaştırma yapılabilmesi - İstinaf mahkemelerinin işleyişinin kavranması ve kararlarının değerlendirilebilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstinafın benzeri kurumlarla karşılaştırılması
2. Hafta Belirsiz alacak davası ile kısmi alacak davasının karşılaştırılması Comparison between the indefinite receivable case and the partial receivables case
3. Hafta Eski hale getirme
4. Hafta İstinaf mahkemesinin görev ve yetkisi
5. Hafta İstinafta davaların ayrılması
6. Hafta İstinafta davaların birleştirilmesi
7. Hafta İstinaf sebepleri ve süresi
8. Hafta İstinaf mahkemesi kararları
9. Hafta Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar
10. Hafta İstinaf kararlarının temyizi
11. Hafta İstinaf başvurusunun hükmün icrasına etkisi
12. Hafta İcra hukukunda istinaf
13. Hafta Yargılamanın yenilenmesi
14. Hafta Tahkim dışı arabuluculuk yolları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

5

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 5

 

 

4

O2

 

5

4

 

 

 

 

 

 5

 4

 

 

 3

O3

  

 

 

 

  

 

 4

 

 

 

 

O4

 

 

 

 4

4

  

 

 

 

  

 

O5

 

5

 

5

 5

 

 

 4

 

 

 5

 5