HUK 530


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dönem Projesi HUK 530 Özel Hukuk Tezsiz Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
182 0 30

Ders Sorumluları Prof. Dr. Şanal Görgün
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders eğitim programında kuramsal dersler kapsamında işlenen konular dahilinde bir araştırma konusu üretip, bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde incelenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders belirlenen konu ile ilgili literatür taraması, araştırma sorusu geliştirme, veri toplama ve analiz yapma ile sonuçların yorumlanması ile ilgili çalışmayı içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Seçilen araştırma konusu ile ilgili literatürü tarayabilme, 2- Bir araştırma sorusu geliştirebilme, 3- Bir araştırma planlayabilme ve yürütebilme, 4- Etik değerlere bağlı kalarak veri toplayabilme ve analiz edebilme 5- Araştırma bulgularını yazılı ve sözlü olarak suna
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje konusunun seçimi
2. Hafta Literatür Çalışması
3. Hafta Literatür Çalışması
4. Hafta Literatür Çalışması
5. Hafta Literatür Çalışması
6. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
7. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
8. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
9. Hafta Veri toplanması
10. Hafta Veri toplanması ve analizi
11. Hafta Verilerin analizi
12. Hafta Araştırma Raporunun hazırlanması
13. Hafta Araştırma Raporunun hazırlanması
14. Hafta Araştırma Raporunun hazırlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 100
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konu ile ilgili literatür kapsamında her kaynak
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5