HUK 580


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İcra İflas Hukukunda Davalar HUK 580 Özel Hukuk Tezsiz Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İcra ve iflas hukukunda yer alan davalarla ilgili teorik ve pratik bilgiye sahip olmak ve bu alandaki uygulamaya yönelik sorunların çözümü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu konudaki sorunlara öğrencilerin çözüm önerileri sunmalarını mümkün kılmak.
Dersin İçeriği İcra ve iflas hukukunda yer alan davaları tanımak, bu davalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak. konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İcra ve iflas hukukundaki davalara ilişkin temel kavramlarını ayrıntılı olarak kavrayabilme -Söz konusu davalarla ilgili muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi -İcra ve iflas hukukundaki davaların kavranması ve bu davalar sonundaki kararlarının değerlendirilebilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İcra ve iflas hukukunun temel kavramları
2. Hafta İtirazın kaldırılması yolunun incelenmesi ve itirazın kaldırılması yolunda süreler, davacı ve davalı taraf sıfatının kime ait olduğunun belirlenmesi, yargılama usulü, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
3. Hafta İtirazın iptali davasının incelenmesi ve itirazın iptali yolunda süreler, davacı ve davalı taraf sıfatının kime ait olduğunun belirlenmesi, yargılama usulü, itirazın kaldırılması yolu ile karşılaştırılması, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
4. Hafta İstirdat davasının açıklanması ve incelenmesi
5. Hafta Hacizde istihkak davasının incelenmesi ve konuya ilişkin mahkeme kararlarının tartışılması
6. Hafta İflasta istihkak davasının incelenmesi ve hacizde istihkak davası ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi
7. Hafta İhalenin feshi davasının incelenmesi ve yargılama usulünün açıklanması
8. Hafta İflasta sıra cetveline itiraz davasının incelenmesi
9. Hafta Tasarrufun iptali davasının değerlendirilmesi
10. Hafta Tahliye talepli icra takibi neticesinde açılan kira ilişkisine dair tahliye davasının incelenmesi
11. Hafta İflas davasında davacı ve davalı tarafın incelenmesi, yargılama usulünün incelenmesi
12. Hafta İflas davasının alacaklı ve borçlu tarafından sonuçlarının değerlendirilmesi
13. Hafta Borçtan kurtulma davasında davacı ve davalı tarafın incelenmesi, yargılama usulü
14. Hafta İcra hukukunda menfi tespit davası ve gösterdiği özellikler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu. 2. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2020. 3. Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammed Özekes, İcra ve İflas Hukuku (Temel Bilgiler), 2020 4. Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/ Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, 2020.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 3

4

 

5

 

 

 4

 

 5

4

ÖÇ2

 

5

 

 3

 

 

 

 5

 4

 5

 4

 3

 

ÖÇ3

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ4

 5

 5

 

 5

4

 

 

3

 

ÖÇ5

 3

 

 

3

 

 3

4

 3

 

 3