HUK 524


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukukunda Okulların Etkisi HUK 524 Kamu Hukuku Tezsiz Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIZILARSLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ceza Hukukunda temel ilkeler ve sorumluluk esası ile başlayan ders, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması konularını ilk bölümde esas almakta
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu ile Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimini açıklayabilir. • Ceza Hukuku Kaynaklarını ile Kanunilik İlkesini değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Klasik okul
3. Hafta Klasik okul
4. Hafta Klasik okul
5. Hafta Pozitif okul
6. Hafta Pozitif okul
7. Hafta Pozitif okul
8. Hafta Üçüncü Okul
9. Hafta Üçüncü Okul
10. Hafta Üçüncü Okul
11. Hafta Yeni Sosyal Savunma
12. Hafta Yeni Sosyal Savunma
13. Hafta Yeni Sosyal Savunma
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüm Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 5

 

 

4

ÖÇ2

 

5

4

 

 

 

 

 

 5

 4

 

 

 3

ÖÇ3

  

 

 

 

  

 

 4

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 4

4

  

 

 

 

  

 

ÖÇ5

 

5

 

5

 5

 

 

 4

 

 

 5

 5