HYL 526


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Proje Çalışması HYL 526 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
400 28 330 758 0 30

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, tezsiz yüksek lisans programında belirtilen bütün dersleri almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin yüksek lisans eğitim öğretim programında aldığı dersler kapsamında ve kuramsal bilgiler doğrultusunda araştırma konusu belirleyip, bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde nasıl incelendiğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; tespit edilen araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapma araştırma sorusu geliştirme, veri toplama, analiz etme ve sonuçların yorumlanması oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Tespit edilen araştırma konusu ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan literatür çalışması yapabilme becerisi geliştirir. 2- Güncel konularla ilgili ulaşılan bilgileri kuramsal bilgiler doğrultusunda değerlendirir. 3- Mesleki alanda araştırma yapabilme becerisi geliştirir. 4- Bağımsız bir araştırma önerisi raporu tasarlar, oluşturur ve sunar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje konusunun tespit edilmesi
2. Hafta Literatür taramasının yapılması
3. Hafta Literatür taramasının yapılması
4. Hafta Literatür taramasının yapılması
5. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
6. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
7. Hafta Araştırma önerisinin hazırlanması
8. Hafta Veri toplama
9. Hafta Veri toplama
10. Hafta Verilerin analiz edilmesi
11. Hafta Bulguların yorumlanması
12. Hafta Araştırma raporunun yazılması
13. Hafta Araştırma raporunun yazılması
14. Hafta Araştırma raporunun sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

4

 

4

 

5

 

 

 

ÖÇ2

4

4

4

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

3

3

4

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

3

3

 

 

 

 

5