PHY 512


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikososyal Hemşirelik PHY 512 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 14 42 84 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; fiziksel veya ruhsal sorunları olan bireyleri bütüncül olarak değerlendirebilme, ekipler arası iş birliği içinde çalışabilme ve psikososyal hemşirelik becerilerini etkin kullanabilmeye yönelik bilgi ve beceri uygulamalarını açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; psikososyal hemşirelik ve psikososyal beceriler, hemşirelerin zor hastalara karşı tepkileri, aile içi problemler, cinsel işlev bozuklukları, özel popülasyonlarda hemşirelik yönetimi gibi konular oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Recognize the basic concepts of psychosocial nursing. 2.Understands the psychosocial reactions to the disease. 3. Can be able to explain the psychosocial factors affecting nursing care. 4. Applies psychosocial care skills. 5. Evaluates individuals with physical and mental problems holistically. 6. Gains the skill of crisis assessment in social traumas. 7.Determines the psychosocial needs of special populations.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikososyal hemşirelik, hastalığa psikososyal yanıt ve psikososyal beceriler
2. Hafta Hemşirelerin zor hasta davranışlarına tepkileri
3. Hafta Anksiyete ve öfke problemleri
4. Hafta Duygulanım ve duygudurum problemleri
5. Hafta Manipülatif hasta, uyumusuz hasta, talep edici/talepkar hasta, bağımlı hasta
6. Hafta Madde kötüye kullanım problemleri
7. Hafta Ağrı ile ilgili problemler
8. Hafta Konfüzyon problemleri
9. Hafta Aile içi problemler
10. Hafta Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili problemler
11. Hafta Özel popülasyonların hemşirelik yönetimi
12. Hafta Toplumsal travmalar ve psikososyal etkilenme
13. Hafta Kriz yönetimi
14. Hafta Psikososyal hemşirelik bakımının etkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Gorman LM. Psychosocial Nursing For General Patient Care (Çev. Edi: Fatma Ö, Meral D.) Genel Hasta Bakımı İçin Psikososyal Hemşirelik. 1. Baskı, 2014. Akademisyen Kitabevi/ANKARA;Türkiye. 2. Roberts D. Psychosocial Nursing: A Guide To Nursing The Whole Person. Open University Press. 3. Clark CR, McCarthy, McDonald KM. Living with İllness Psychosocial Challenges for Nursing, 2005, Australia.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

4

4

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

  

4

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

5

5

4

 

 

 

3

5

ÖÇ6

 

 

 

 

4

 

 

 

 4

 

ÖÇ7

 

 

 

 

5

 

 

 

4