HYL 504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-2 HYL 504 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 42 80 150 2 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders sonunda, öğrencinin; ağrı ve acı çekme, ümit-ümitsizlik, kriz, kayıp, ölüm, yas gibi kavramları tartışarak hemşirelik uygulamalarına aktarabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, sağlıklı ya da hasta bireyin yaşamında deneyimlediği kriz, uyum, baş etme, kayıp, ağrı ve acı çekme, benlik kavramı/saygısı, ümit/ümitsizlik gibi kavramlar oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ağrı ve acı çekme kavramını tanımlar, acı ve ağrı çekme deneyiminin birey ve ailesi için etkisini bilir. 2. Kriz ve müdahale etme yöntemlerini tanımlar. 3. Kayıp ve kayba tepki sürecini bilir. 4. Hemşirelikte yardım etme sürecini bilir, hasta bakımına dahil eder. 5. Hemşirelikte kavramsal çerçeveyi araştırma temelli kullanabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Profesyonellik
2. Hafta Ağrı ve Acı Çekme
3. Hafta Ümit, Ümitsizlik
4. Hafta Kriz
5. Hafta Tükenmişlik
6. Hafta Kayıp, Ölüm, Yas Tutma Süreci
7. Hafta Yalnızlık
8. Hafta Öğrenilmiş Çaresizlik
9. Hafta Güç, Güçsüzlük
10. Hafta Benlik, Benlik Saygısı
11. Hafta Beden İmajı
12. Hafta Yardım etme süreci
13. Hafta Değişim ve Karar Verme
14. Hafta Liderlik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 40
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Öz, F. (2010). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: Mattek Mat. 2. Velioğlu, P. (1999) “Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar”, Alaş Ofset, İstanbul. 3. George, J.B. ( 1980) Nursing Theories, Prentice-Hall, New Jersey 4. Fortinash, K and Holoday Worret P.A. (1991) Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Year Book, St Louis 5. Stuart G., Sudeen, S. (1992). Principles and Practice of Psychiatric Nursing .St Louis: Mosby Year 6. Öğretim üyesinin önereceği güncel makale, kitap vb. yayınlar 6. Öğretim üyesinin önereceği güncel makale, kitap vb. yayınlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

OÇ5

3

 

 

 

 

 

4