HYL 509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelikte Öğretim HYL 509 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 56 14 84 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye hemşirelikte öğretim konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar, öğrenme teorileri, yetişkin eğitimi, hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları, öğrenme için uygun ortam oluşturma, eğitimde teknolojinin entegrasyonu, klinik simülasyonlar, online öğrenme, hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri, hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri-devamı, hemşirelikte kanıta dayalı öğretim, interaktif eğitim yöntemleri, hemşirelik klinik uygulama eğitiminde rehberlik, teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Öğretim kavramını açıklayabilecektir. 2) Öğrenme ile ilgili teorileri sıralayabilecektir. 3) Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sıralayabilecektir. 4) Hemşirelikte öğretimin özelliklerini açıklayabilecektir. 5) Ders kapsamında edindiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğrenme teorileri
3. Hafta Yetişkin eğitimi
4. Hafta Hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları
5. Hafta Öğrenme için uygun ortam oluşturma
6. Hafta Eğitimde teknolojinin kullanım
7. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
8. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
9. Hafta Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
10. Hafta Klinik öğretime hazırlık
11. Hafta Öğrenci izlemi
12. Hafta Vaka yönetimi
13. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
14. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uyer, G., Hemşirelikte Klinik Öğretim, Ankara: Hatipoğlu, 1992. - Hacıalioğlu N., Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim,2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. - Platin N. (ed.), Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Ankara: Hedef, 2013. - Oerman M.H., Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N., Duruk N., Arslan S., Zencir G., (Çev. Ed.leri) , Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. - Sönmez. V., Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. Dergiler: 1. - Nurse Educatio in Practice 2. - Nurse Education Today
Staj / Uygulama Dersi alan öğrenciler, haftalık toplam 4 saat uygulama yapacaktır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

LO1

  

3

         

LO2

   

4

        

LO3

     

3

 

2

    

LO4

  

5

3

 

3

    

3