PHY 508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Davranışın Psikopatolojisi PHY 508 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 112 2 4

Ders Sorumluları Dr. Ögr. Üyesi Ahmet GÜL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; normal ve anormal davranış ayrımını, psikiyatrik belirtilerin ayırıcı tanısını, davranışın biyokimyasal ve psikososyal temellerini ve DSM 5 tanı kitabına göre tanı kriterlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; psikopatolojinin sınıflandırılması, tanı kriterleri, klinik değerlendirme ve araştırma yöntemleri, kaygı bozuklukları, OKB, TSSB, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, nörobilişsel bozukluklar, duygudurum bozuklukları konuları oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Normal ve anormal davranışı açıklayabilir. 2- Ruhsal bozuklukları tam ve yansız, yüksüz, yargısız değerlendir. 3- Psikopatolojileri belirlemek için kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir. 4- Başlıca psikopatolojilerin tanı kriterlerini sıralayabilir. 5- Başlıca psikopatolojilerin etiyolojisini, epidemiyolojisini ve prognozunu açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, dersin tanıtımı
2. Hafta Psikopatolojide güncel paradigmalar, tanıların sınıflandırılması, klinik araştırma ve değerlendirme yöntemleri
3. Hafta Kaygı bozuklukları I
4. Hafta Kaygı bozuklukları II
5. Hafta Obsessif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, TSSB
6. Hafta Duygudurum bozuklukları I
7. Hafta Duygudurum bozuklukları II
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dissosiyatif bozukluklar
10. Hafta Yeme bozuklukları
11. Hafta Nörobilişsel bozukluklar
12. Hafta Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
13. Hafta Kişilik bozuklukları
14. Hafta ÖDEV SUNUMU
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Orhan ÖZTÜRK, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi, 2018 2- Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry, Wolters Kluwer, 2014
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 5

 

 4